اثربخشی بسته توانمندسازی روان شناختی بر بهزیستی روانی و تاب آوری خانوادگی زنان دارای همسر معتاد

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJRN-10-3_001

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

Abstract:

مقدمه: توانمندسازی زنان دارای همسر معتاد نقش مهمی در بهبود سلامت روانی آن­ها دارد. از این رو، این مطالعه با هدف اثربخشی بسته توانمندسازی روان­شناختی بر بهزیستی روانی و تاب آوری خانوادگی زنان دارای همسر معتاد انجام شد. روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان دارای همسر معتاد به مت آمفتامین شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود که همسر آن­ها برای درمان، به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند. سی نفر اعضای نمونه به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و با روش تصادفی ساده به گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) اختصاص داده شدند. برای گردآوری داده­ها از نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس تاب آوری خانواده سیکسبی  استفاده شد. اعضای گروه آزمایش در ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه­ای شرکت کردند. تحلیل داده­ها با نرم افزار SPSS. v۲۱ و در سطح معناداری ۰۵/۰ از طریق آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد بسته توانمندسازی روان­شناختی بر بهبود نمره کلی بهزیستی روانی (۱۰۰/۲۴۴=F؛ ۰/۰۰۱=P) و زیرمقیاس­های رشد شخصی (۳۳/۵۰۰=F؛ ۰/۰۰۱=P)، ارتباط مثبت با دیگران (۳۱/۱۱۸=F؛ ۰/۰۰۱=P) و پذیرش خود (۲۵/۹۳۷=F؛ ۰/۰۰۱=P) تاثیر معناداری دارد. علاوه بر این، تاثیر بسته توانمندسازی روان­شناختی بر بهبود نمره کلی تاب آوری خانوادگی (۴۱/۵۳۵=F؛ ۰/۰۰۱=P) و زیرمقیاس­های ارتباط و حل مسئله (۲۸/۷۱۶=F؛ ۰/۰۰۱=P) و پذیرش مشکل (۱۶/۳۰۱=F؛ ۰/۰۰۱=P) معنادار شده است. نتیجه­ گیری: توجه همه جانبه و جامع به توانمندسازی روان­شناختی زنان دارای همسر معتاد و تقویت آن از طریق رویکردهایی همچون بسته توانمندسازی روان­شناختی پیشنهاد می­شود.

Authors

مریم مویدی مهر

Ph.D. Student, Department of Psychology, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates

جاوید پیمانی

Assistant Professor of General Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

حسن احدی

Professor of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran

طاهر تیزدست

Assistant Professor of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • References۱. Amin-Esmaeili M, Baheshmat S, Tarrahi MJ, Motevalian SA, Sharifi ...
 • Baheshmat S, Gholami J, Amin-Esmaeili M, Shadloo B, Rahimi-Movaghar A. ...
 • Abdollahi MH, Baheshmat Juybari S. Behavioral activation and inhibition systems ...
 • Gholami J, Baheshmat S, Rostam‐Abadi Y, Hamzehzadeh M, Mojtabai R, ...
 • McAneney H, Tully MA, Hunter RF, Kouvonen A, Veal P, ...
 • Abdollahi MH, Shahgholian M, Baheshmat S. The role of fatigue ...
 • Hawkes C, Norris K, Joyce J, Paton D. Exploring resilience, ...
 • Baheshmat S, Hashemi-Razini H, Khaledi A. Identifying the effective factors ...
 • Nadrowska N, Błażek M, Lewandowska-Walter A. Family resilience–definition of construct ...
 • hapira‐Lishchinsky O, Benoliel P. Nurses’ psychological empowerment: An integrative approach. ...
 • Kuo TH, Ho LA, Lin C, Lai KK. Employee empowerment ...
 • Schumaher MLN, Milani D, Alexandre NMC. Psychometric properties evaluation of ...
 • Thomas KW, Velthouse BA. Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” ...
 • Helmy I, Adawiyah WR, Banani A. Linking psychological empowerment, knowledge ...
 • Pines EW, Rauschhuber ML, Norgan GH, Cook JD, Canchola L, ...
 • Mirzaee F, Aghaeepour Gavasaraee M, Manavipour D. Investigation of the ...
 • Singh AS, Masuku MB. Sampling techniques & determination of sample ...
 • Ryff CD, Singer BH. Best news yet on the six-factor ...
 • Sixbey MT. Development of the family resilience assessment scale to ...
 • Khanjani M, Shahidi S, Fathabadi J, Mazaheri MA, Shokri O. ...
 • Sadat Hosseini F, Hosseinchari M. The Survey of Validation and ...
 • Gilbert GE, Prion S. Making sense of methods and measurement: ...
 • Pouraboli B, Esfandiari S, Ramezani T, Miri S, Jahani Y, ...
 • Noor S, Isa FM, Nor LM. Women empowerment through women ...
 • Hoseinzadeh S, Monirpour N, Zargham Hajebi M. Structural model of ...
 • Azizi S, Maghsoudloo A, Baheshmat S. Comparison of coping strategies ...
 • Farahani MN, Amin-Esmaeili M, Baheshmat Juybari S. The mediating role ...
 • Dehghani Y, Hasani MA. The Effectiveness of resiliency training on ...
 • Ibrahim H, Yanti R, editors. Empowerment of women farmers on ...
 • Rostam-Abadi Y, Gholami J, Amin-Esmaeili M, Baheshmat S, Hamzehzadeh M, ...
 • Rostam-Abadi Y, Gholami J, Noroozi A, Ansari M, Baheshmat S, ...
 • Ansari M, Rostam-Abadi Y, Baheshmat S, Hamzehzadeh M, Gholami J, ...
 • Bonyad KT, Rahimi PT, Mohamadzadeh EA. The relationships between structural ...
 • نمایش کامل مراجع