تبیین رویکردهای پرورش و آموزش هوش اخلاقی در مدرسه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP09_2895

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

Abstract:

موضوع هوش اخلاق به ویژه از اواخر قرن بیستم، اولویت و اهمیت خاصی پیدا کرده است. هوش اخلاقی یک بحث جدید و کم تر مطالعه شده است، که توسط میشل بوربا در روان شناسی وارد شده است. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می کند. هوش اخلاقی ظرفیت و توانایی درک درست از نادرست، داشتن اعتقادات قوی اخلاقی و عمل به آنها و همچنین، رفتار در جهت صحیح است. هوش اخلاقی به این نکته اشاره دارد که اصول اخلاقی حاصل وراثت نیست بلکه افراد یاد می گیرند که چگونه خوب باشند. هوش اخلاقی را با احساسات و عقل گره زده و رفتارهای اخلاقی را به احساسات یکپارچه، شهود و استدلال وابسته می داند. وانگ و ژنگ (۲۰۱۲) نیز مقاومت در برابر وسوسه حرص و آز را عامل ارتقاء هوش فرد معرفی می نمایند. توجه به اصول هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد می باشد. هوش اخلاقی ، هوش حیاتی برای همه انسانها است به آن دلیل که هوش اخلاقی دیگر اشکال هوش را در انجام امور ارزشمند هدایت می کند و ترکیبی از دانش، تمایل و اراده را در بر می گیرد به نحوی که ما براساس آن فکر، احساس و عمل می کنیم. . هوش اخلاقی به این نکته اشاره دارد که اصول اخلاقی حاصل وراثت نیست بلکه افراد یاد می گیرند که چگونه خوب باشند. اخلاق قابل آموختن و پرورش است .معلم می تواند هوش اخلاقی را در دانش اموزان پرورش دهد. دانش آموزی که هوش اخلاقی در او رشد یافته است می تواند در انتخاب هایش مسیر درست و نادرست را از هم تشخیص دهد و بار بهره مندی از آن، زندگی شخصی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. در این پژوهش تبیین رویکردهای پرورش و آموزش هوش اخلاقی در مدرسه پرداخته می شود.

Authors

زینب خسروی

کارشناسی تربیت بدنی

صدیقه بیگدلی

کارشناسی تربیت بدنی