درآمدی بر سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق رسانه تراز انقلاب اسلامی بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RFH-5-2_012

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

نظریه اعتباریات علامه طباطبائی ظرفیت های زیادی برای سیاستگذاری فرهنگی دارد. بر اساس این نظریه، مبنای اختلاف اعتبارات جوامع، تفاوت در جهان بینی و انسان بینی است. با تغییر در ادراکات اعتباری هر جامعه، باورهای بنیادین آن دگرگون شده و نظام نوینی از نیازها، غایات و گرایش ها پدید می آید. نظامی از اعتبارات جامعه غربی در حالی منجر به پیدایش رسانه و ارتباطات نوین شد که بسیاری از آنها مغایر ارزش های جامعه ایران بود. در اثر انقلاب کانتی و انقطاع از غیب، آرمان تحقق بهشت زمینی، تنوع طلبی، مصرف گرائی و استعمار ملل ضعیف در راس ارزش های غرب قرار گرفت. امروزه برای دگرگونی این اعتبارات، از طریق سیر قهقرا به ریشه ای ترین اعتبار رسانه در غرب می رسیم؛ یعنی رسانه به مثابه فرهنگ و ارزش های مشترکی مانند: دنیوی سازی، عقلانیت ارتباطی، تجربه گرائی، انسان محوری.  انقلاب اسلامی ایران نظام نوینی از اعتبارات را وارد جامعه ایرانی کرد که باعث شد حرکت دنیوی سازی در ایران، به صورت پنهان و آرام دنبال شود، اما هنوز نتوانسته ارزش های خود را در جامعه نهادینه کند. بیانیه گام دوم نظام نوینی از ارزش ها را برای دگرگونی رسانه تراز انقلاب در بر دارد.