معامله زمین مجازی در متاورس و چالش های فقهی و حقوقی آن

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RFH-5-2_003

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

متاورس یکی از پدیده های نوظهوری است که به سرعت در حال فراگیری در ابعاد مختلف می باشد. در متاورس اموال مجازی از جمله زمین برای اهداف متفاوت مورد معامله قرار می گیرند. در مورد صحت چنین معاملاتی ممکن است چالش های فقهی و حقوقی ای مطرح شوند. به دلیل ناشناخته و مجازی بودن فضای متاورس، بعضی شبهه عدم مالیت زمین مجازی را بیان می کنند. ممکن است ایراد عدم عینیت زمین مجازی نیز توسط قائلین به ضرورت عینیت مبیع، مطرح گردد. بعضی نیز با بیان اینکه در معامله مذکور، ثمن و مثمن هر دو مجازی اند و در بعضی جنبه های آن ابهام وجود دارد، بیع زمین مجازی را مصداق بیع غرری و باطل دانسته اند. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای، نهایتا به این نتیجه رسیدیم که مطابق برخی دیدگاه های فقهی که ملاک مالیت را عرف و بنای عقلا می دانند، چون زمین مجازی در متاورس مورد رغبت عقلا و دارای ارزش اقتصادی است، مالیت داشته و می تواند مورد معامله قرار بگیرند؛ از طرفی چون امروزه در دنیای اموال غیرمادی و مجازی به وفور معامله می شوند؛ بنابراین عرفا بیع منحصر در اعیان نیست. همچنین دریافتیم که در معامله مزبور، جهل و ابهامی که موجب ایجاد ضرر شود وجود ندارد، لذا غرری بودن و بطلان معامله منتفی است. در نهایت می توانیم معامله زمین مجازی در متاورس را صحیح بدانیم مگر مواردی که بعدا به دلایلی خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی شناخته شود

Authors

علیرضا شمشیری

Faculty of Law, Islamic Azad University Central Tehran Branch

فرشته امیرآبادی فراهانی

Faculty of Law, Islamic Azad University Central Tehran Branch