بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه ی مجازی بر سلامت عمومی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه نیمه تجربی در طی همه گیری کووید-۱۹

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-32-2_004

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

سابقه و هدف: انجام مداخلات فوری برای ارتقای سلامت عمومی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی ضروری است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس به شیوه­ ی مجازی بر سلامت عمومی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی بود. مواد و روش­ ها: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال ۱۴۰۱ در شهر جیرفت انجام شد؛ ۱۶۰ نفر از پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی به روش تصادفی انتخاب و با تخصیص تصادفی ساده (قرعه کشی) به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. محتوای آموزشی مدیریت استرس به مدت ۸ جلسه، ۴۵ دقیقه ­ای (۲ جلسه در هفته) برای گروه مداخله به صورت مجازی و آنلاین از طریق Adobe Connect برگزار شد. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از اتمام مداخله در هر دو گروه تکمیل گردید. تحلیل داده ­ها با نرم ­افزار SPSS نسخه ۲۰، آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ANCOVA) انجام شد. یافته­ ها: نتایج پس آزمون تفاوت معنی داری را بین دو گروه از لحاظ نمره کلی سلامت عمومی نشان داد (۱۰/۱۵ ± ۱۳/۴۶ در گروه کنترل در مقابل ۶۳/۱۲ ± ۵۰/۳۴ در گروه مداخله). همچنین بعد از مداخله، نمره کلی سلامت عمومی و خرده مقیاس­ های آن، فقط در گروه مداخله کاهش معنی­ داری داشت (۰۰۱/۰> P). نتیجه­ گیری: اجرای برنامه آموزش مجازی مدیریت استرس، به ارتقای سلامت عمومی پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی کمک می­ کند. لذا استفاده از آن به عنوان روشی موثر برای توانمندسازی نیروی انسانی توصیه می ­شود.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Malik MA. Fragility and challenges of health systems in pandemic: ...
 • Qiu W, Rutherford S, Mao A, Chu C. The pandemic ...
 • Ciotti M, Ciccozzi M, Terrinoni A, Jiang W-C, Wang C-B, ...
 • Vigo D, Patten S, Pajer K, Krausz M, Taylor S, ...
 • Taremwa IM, Ashaba S, Naggayi BRK, Kayongo B, Nimwesiga C, ...
 • Al-Rabiaah A, Temsah M-H, Al-Eyadhy AA, Hasan GM, Al-Zamil F, ...
 • Nguyen J, Liu A, McKenney M, Liu H, Ang D, ...
 • Rana W, Mukhtar S, Mukhtar S. Mental health of medical ...
 • Delgosha MS, Vaziri S, Shahabizadeh F, Ahi Q, Mansouri A. ...
 • Minnie L, Goodman S, Wallis L. Exposure to daily trauma: ...
 • Asadi N, Esmaeilpour H, Salmani F, Salmani M. The relationship ...
 • Young KP, Kolcz DL, O’Sullivan DM, Ferrand J, Fried J, ...
 • Wu W, Zhang Y, Wang P, Zhang L, Wang G, ...
 • Munawar K, Choudhry FR. Exploring stress coping strategies of frontline ...
 • Magtibay DL, Chesak SS, Coughlin K, Sood A. Decreasing stress ...
 • ALmutairi MN, El. Mahalli AA. Burnout and coping methods among ...
 • Mashalchi H, Pelarak F, Mahdavi Kian S, Mahvar T, Abdolvand ...
 • Froutan R, Mahroughi N, Malekzadeh J, Mazlom SR. The effect ...
 • Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General ...
 • Taghavi S. Validity and reliability of the general health questionnaire ...
 • Dossett ML, Needles EW, Nittoli CE, Mehta DH. Stress management ...
 • Mohamadi Sadegh M, Navidian A, Ghaljeh M, Rezaee N. The ...
 • Zahedi Rad Z, Rezakhani S, Vakili P. The effectiveness of ...
 • Wood SK, Bhatnagar S. Resilience to the effects of social ...
 • Ataei P, Gholamrezai S, Movahedi R, Aliabadi V. An analysis ...
 • Green EC, Murphy EM, Gryboski K. The health belief model. ...
 • Liu C, Chen X, Huang M, Xie Q, Lin Q, ...
 • Mehrabian F, Kasmaei P, Roushan Z, Heidari M, Rad N. ...
 • نمایش کامل مراجع