مروری بر چالش های مدیریت منابع انسانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPKQ-13-50_006

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی چالش های روزافزونی است که مدیران منابع انسانی در محیط های کاری مدرن با آن ها روبرو هستند. این پژوهش با تاکید بر اهمیت نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر حیاتی در رشد و توسعه سازمانی، به تفصیل به بررسی مختلف تغییرات و چالش هایی که در این عرصه رخ داده اند می پردازد. چکیده این پژوهش بیانگر این است که مدیریت منابع انسانی در دوران کنونی، فراتر از یک فرآیند ساده استخدام و نگهداری کارکنان است. بلکه بحث هایی نظیر تاثیر جهانی شدن، پیشرفت های فناوری اطلاعات و دیجیتالیزاسیون، چالش های اخلاقی، تعادل کار و زندگی شخصی، و تفاوت های نسلی در محیط کار، از جمله موضوعاتی هستند که به شدت بر عملکرد و راهبردهای مدیریت منابع انسانی تاثیرگذارند. همچنین، این پژوهش به بررسی راهکارهایی برای مواجهه با این چالش ها و بهره برداری موثر از منابع انسانی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی می پردازد. در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر نیازمند یک رویکرد جامع و چندبعدی است که هم فناوری و هم عنصر انسانی را در بر بگیرد و به طور مداوم در پاسخ به تغییرات سریع و پیچیده محیط کاری تطبیق یابد.

Authors

سید کامران یگانگی

گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

سعید حیدری

دانشجو کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ،ایران