بررسی نقش نوآوری و خلاقیت در تعلیم و تربیت دوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1901

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1403

Abstract:

از آنجایی که خلاقیت و نوآوری یکی از مولفه های رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه است و باید مطالب پیرامون آن به درستی شناخته و به کار بسته شود تا منجر به تولید علم، افزایش کیفیت خدمات، رشد همه جانبه و شکوفایی مستمر و گسترده استعدادها گردد. نقطه امید و توجه هر جامعه به نسل جوانی است که در حال تعلیم و تربیت و رشد و شکوفایی است. در حقیقت بیشترین توقع در موضوع خلاقیت و نوآوری از جوانان است که باید فرهنگ خلاقیت و باور آنان نسبت به این موضوع شکل گیرد تا نهضت خلاقیت استمرار یابد. امروزه بسیاری از متفکران و متخصصان تعلیم و تربیت که طرفدار برداشتی نو و دیدی جدید در زمینه اصلاحات آموزشی هستند، براین باورند که برنامه ریزی اصلاحات برای نوسازی و بهگشت شرایط آموزش لازمه اش تجدیدنظر اساسی در عملکرد گذشته و کنونی نظام آموزش و پرورش است. زیرا که در این صورت می توان با دیدی نو و جامع عواملی را که رکود فعالیتهای فرهنگی و علمی و شکل گیری دشواریهای کنونی نظام آموزش و پرورش شده است، شناسایی کرد.

Authors

سمیه قادری گلعذانی

آموزگار، آموزش و پرورش شهرستان سلماس

محمدرضا احمدپور

آموزگار، آموزش و پرورش شهرستان سلماس

وحید معینی فر

آموزگار، آموزش و پرورش شهرستان سلماس

مجید محمودزاده

آموزگار، آموزش و پرورش شهرستان سلماس