نقش سبک زندگی خانواده در وضعیت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 20

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_1333

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1403

Abstract:

مفهوم «سبک زندگی» از جمله مفاهیم علوم اجتماعی و علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که اخیرا و در دهه اخیر بسیار مورد توجه عالمان علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی قرار گرفته است؛ سبک زندگی معنایی است که از به هم تنیدگی و پیوند و نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که در شیوه های زندگی یا اقلیم های زیستن انسان تاثیر می گذارند، به وجود آمده است. سبک زندگی خانواده یکی از عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان است. در خانواده هایی که اعضای خانواده درباره نقشه ها و آرزوهایی که برای آینده دارند حرف می زنند و فرزندان در راستای تمامی مسائل ب والدین صحبت می کنند در مقایسه با خانواده هایی که مانع از صحبت کردن فرزندان خود می شوند و مسائل و مشکلات آنها موکل می کند به آینده و بزرگ شدن فرزندان هست وضعیت تحصیلی در دانش آموزان بیشتر خواهد بود، در این راستا دانش آموزان همواره خود را برای امتحانات آماده می کنند و از موفقیت هایی که به واسطه ان به دست می آورند احساس رضایت و غرور کنند و در تلاش خواهد بود که مطالعه را به عنوان بخشی مهم در فعالیت های روزانه خود قرار دهند. در سال های اخیر سبک زندگی به عنوان عاملی اثر گذار بر خانواده ها و دانش آموزان در جهت پیشرفت های علمی در عرصه های متعدد مورد بحث قرار گرفته است. سبک زندگی های متفاوت می تواند اثرات مختلقی را بر وضعیت تحصیلی و پیشرفت دانش آموزان در مقاطع تحصیلی متعدد داشته باشد.

Authors

زینب فایضی داش تپه

دانش آموخته ی کارشناسی علوم تربیتی

حمیدرضا ضحاکیان

دانش آموخته ی کارشناسی آموزش ابتدایی

عطااله جدی اغداش

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مترجمی زبان

صدیقه محمودی

دانش آموخته ی کارشناسی زیست شناسی عمومی