نقش مدیریت و رهبری آموزشی در کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAPMHCONF01_092

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1403

Abstract:

مدیریت و رهبری آموزشی نقش بسزایی در کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت ایفا می کنند. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل تاثیرات مدیریت و رهبری آموزشی بر بهبود و ارتقاء کیفیت نظام آموزشی انجام شده است. مدیریت آموزشی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فرآیندهای آموزشی است که به منظور ایجاد محیطی مناسب برای یادگیری و توسعه دانش آموزان و معلمان صورت می گیرد. رهبری آموزشی نیز با ایجاد انگیزه، هدایت و حمایت از کارکنان و دانش آموزان، به تحقق اهداف آموزشی کمک می کند.در این مطالعه، ابتدا به تعریف و تبیین مفاهیم مدیریت و رهبری آموزشی پرداخته شده و سپس نقش و تاثیرات آن ها بر بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت و رهبری اثربخش در مدارس می تواند به بهبود محیط آموزشی، افزایش انگیزه و رضایت معلمان و دانش آموزان، ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی و توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی دانش آموزان منجر شود. همچنین، مدیران و رهبران آموزشی با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و استفاده از فناوری های نوین، می توانند فرآیند یاددهی-یادگیری را بهبود بخشیده و به ایجاد محیطی پویا و خلاق برای یادگیری کمک کنند.در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی تلاش گردیده به ابعاد و زوایای مهم موضوع پرداخته شود.

Keywords:

مدیریت آموزشی , رهبری آموزشی , کیفیت نظام تعلیم و تربیت , بهبود فرآیندهای آموزشی , , توسعه مهارت های دانش آموزان

Authors

مژگان جعفر

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

محبوبه عیسی

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی دانشگاه امام حسین