ارتباط بین انگیزه معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1915

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1403

Abstract:

این مقاله به بررسی ارتباط بین انگیزه معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد و نقش انگیزه معلمان در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان را بررسی می کند. انگیزه معلمان به عنوان یک عامل کلیدی در محیط آموزشی، می تواند تاثیر زیادی بر روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.این مقاله با تحلیل تحقیقات مختلف، اثربخشی انگیزه معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد و به تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مثبت در معلمان برای ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان می پردازد. این مقاله نیز به بررسی روش های تقویت انگیزه معلمان و افزایش تاثیرگذاری آنها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می پردازد.با توجه به اهمیت انگیزه معلمان در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، این مقاله به تاکید بر اهمیت ارتقاء انگیزه معلمان و ایجاد محیط آموزشی موثر برای تحقق اهداف آموزشی می پردازد.

Authors

شراره نیکفام

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سمانه ابراهیم زاده

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی قاینات

مونا شیخی

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین

فاطمه آل مهدی

کارشناسی رشته پیرا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز