تاثیر محیط خانوادگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مطالعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_1003

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

تحقیقات بسیاری نشان داده است که محیط خانوادگی به عنوان یکی از عوامل مهم، تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. این تاثیرات نه تنها شامل نقش والدین در حمایت و راهنمایی فرزندانشان برای تحصیلات، بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و محیط زندگی خانه نیز می شود. به طور کلی، حضور فعال و حمایتی مناسب از سوی والدین، دسترسی به منابع آموزشی، فضای مطالعه مناسب و تشویق به فعالیت های تحصیلی، بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تسهیل می کند. همچنین، ثبات اقتصادی خانواده و نظم در محیط خانه نیز به تمرکز و توجه بهتر دانش آموزان کمک می کند

Authors

مه روز راهبر،

کارشناسی ارشد پژوهش، دانشگاه شهید بهشتی تهران

عرفان رضایی

کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه شهید رجایی ارومیه

رامین طاهری

مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه علمی کاربردی بجنورد