طراحی الگوی بازاریابی باشگاه های کاراته شهر ناصریه از طریق شبکه های اجتماعی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PESSR-5-16_005

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بازاریابی برای باشگاه کاراته ناصریه از طریق شبکه های اجتماعی می باشد. این مطالعه کاربردی از نوع توصیفی مربوطه می باشد. مصاحبه با ۱۵ نفر از کارشناسان رشته کاراته ناصریه به اشباع نظری رسید. پاسخ دهندگان شامل مربیان ملی (۲)، مدیران ارشد (۳)، بازیکنان ملی (۷)، روسای تیم ها، معاونان و دبیران (۳) بودند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این پژوهش، بسته به هدف پژوهش، از رویکردی نظام مند استفاده شده است که بیش از سایرین نسخه ای است و روش نظریه پردازی داده های زیربنایی انتخاب شده، به ضرورت استفاده از چین های خاص کمک می کند. تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با تاکید نهایی بر ارتقای تصویری واضح از الگوهای پارادایمیک یا الگوهای مولد. نظریه داده محور برنامه ای را برای توسعه دسته بندی اطلاعات (کدگذاری باز)، توسعه دسته بندی ها (کدگذاری محوری) و ارائه داستانی که مقوله ها را به یکدیگر مرتبط می کند (کدگذاری انتخابی) و مجموعه ای از قضایای نظری و استدلالی آماده می کند. به منظور محاسبه پایایی آزمون بازآزمایی، ۵ مصاحبه به صورت تصادفی از بین مصاحبه ها انتخاب شد و هر مصاحبه هر ۳۰ روز دو بار توسط محقق با پایایی ۷۸ درصد کدگذاری شد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر شهر کاراته ناصریه علاوه بر برنامه ریزی علی عملکردی و سلیقه مدیران، استفاده از برنامه های هدفمند برای بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی محقق می شود و همچنین با اجرای بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی، نگرش مردم نسبت به کاراته بودن (مردان) تغییر می کند و کاراته را برای همه در نظر می گیرند.

Authors

علی سوری سلمان اللامی

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشگاه مازندران

معصومه کلاته سیفری

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران