مستند سازی در پروژه های عمرانی با نگرشی به تهیه نقشه های عین ساختمطالعه موردی حفاری و تحکیم پنستاکهای تحتانی سد و نیروگاه گتوند

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITC13_078

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

Abstract:

در سال های متمادی در کشور پروژه های عمرانی متعددی اجرا و به بهره برداری می رسد. اما کمتر پروژه ای را می توان یافت که عملیات اجرائی آن بصورت کامل مستندسازی فنی شده باشد حتی در صورت وجود اسناد و مدارک، قطعا دستیابی به آن ها بسیاردشوار است در نتیجه، آن گنجینه اطلاعاتی که می تواند تاثیر به سزایی در توسعه فنون مهندسی و کاهش هزینه های اجرائی پروژهحاضر و پروژه های آتی داشته باشد برای همیشه به دست فراموشی سپرده می شود و علی رغم صرف زمان و هزینه، کارهای یدیمجددا با سعی و خطا و بدون استفاده از تجربیات گذشتگان از ابتدا شروع می شود و متاسفانه این چرخه در پروژهای دیگر نیز تکرار می گردد. در مدت اجرای پروژه، وقایع و رویدادها، ابتکارها، خلاقیت ها، تنگناها و مشکلات فنی، حقوقی، اجرائی ،تغییرات و یا کلیم ها ی زیادی با بار اجرایی و مالی اتفاق می افتد و برای هر یک، راه کارها، فرم ها، راه حلها و تدابیری اتخاذ می شود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک موثری به پرهیز از دوباره کاری در اجرای طرح ها و پروژه های موجود و آتی می شود.که در این راستا مستند سازی در حین عملیات اجرایی و طبقه بندی اسناد پیمان و اجرای بند (ه) ماده ۲۲ شرایط عمومی پیمان که در آن می بایست پیمانکار بتدریج نقشه کارهای انجام شده را با اعمال آخرین تغییرات و تدقیق دستورکار های مشاور با عنوان نقشه های عین ساخت ۱ به کارفرمای طرح جهت بهره برداری تحویل نماید، که در این مقاله روش تهیه نقشه های عین ساخت درزمینه حفاری و تحکیم پنستاک های تحتانی سد و نیروگاه گتوند علیا پرداخته می شود.

Keywords:

Authors

مهدی محسنی

کارشناس کنترل و پایداری شرکت تولید بهره برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی

محمدرضا یزدانی پور

رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت تولید و بهر ه برداری سد و نیروگاه کرخه برق آبی