اولویت دهی مکان های تفریحی سپاهان شهر با تاکید بر اصول گردشگری پایدار با بهره گیری از تکنیک تاپسیس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SBECONF01_026

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

Abstract:

توسعه گردشگر ی پایدار به عنوان یکی از راهکار های عصر حاضر برای توسعه فضاهای شهری می باشد که علاوه بر مز ایا و منافع اقتصادی می تواند منجر به توسعه اجتماعی و فضایی مناسب در شهر ها شود. از طرفی با توجه به وجود پتانسیل های فراوان توسعه در شهر ها و کمبود منابع مدیریت شهری، اولویت یندی و شناسایی فضای شهری دارای ارزش که در برنامه ریزی ها در نظر گرفته شود دارای اهمیت است. بر همین اساس اولویت بندی فضاهای تفریحی محله سپاهان شهر اصفهان با درنظر گیری اصول گردشگری پایدار هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. بدین منظور پس از شناسایی شاخص های گردشگری پایدار میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از تکنیک AHP مشخص شد و سپس با بهره گیری از تکنیک تاپسیس به اولویت بندی فضاهای تفریحی و شاخص محله بر اساس شاخص های شناسایی شده پرداخته شد. به منظور جمع آوری داده ها از روش مطالعه کتابخانه ای و روش مشاهده میدانی استف اده شده است و به منظور وزندهی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) از کارشناسان برنامه ریز ی شهری و طراحی شهری نظر خواهی شده است. فضاهای تفریحی مورد بررسی در ۴ دسته شامل سیتی سنتر اصفهان، پارک آبی آبسار، پارک سپاهان شهر و کافه و رستوران های موجود در محله در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج پارک سپاهان شهر و کافه و رستوران های محله به عنوان اولویت های اول و دوم شناسایی شدند. دلایلی که نشان دهنده مناسب بودن توسعه گردشگری پایدار در این دو فضا است عبارتند از از عدالت اجتماعی، دسترسی آسان، افزایش مشارکت اجتماعی، خاطر انگیزی و ارتقاء اقتصاد محلی .

Authors

ریحانه شیروانی

دانشجوی کارشناسی معماری ، دانشکده شهرسازی و معماری ، دانشگاه خوراسگان ، شهر اصفهان ، ایران

رضا شمسی

دانشجوی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلام ی واحد اصفهان، اصفهان ، ایران

مژده جمشیدی

استادیار گروه شهرسازی ، عضو هیئت علمی ، دانشکده شهرسازی و معماری ، اصفهان ، ایران