نقش والدین و معلمان در عزت نفس دانش آموزان و راهکارهای افزایش آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_1957

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

Abstract:

هدف هر نظام تعلیم و تربیت، آماده سازی و ساختن انسان ها از ابتدای تولد در پرتو ملاک هایی است که دست اندرکاران تعلیم وتربیت تربیت برای تعیین ویژگی ها ی شخصیت وی طبق روش معینی که با فلسفه آن گروه و تحقق اهداف زندگی آنها سازگار باشد وضع کرده اند. تربیت زمانی میسر می شود که معلمان و والدین دانش آموزان را درک کنند و به نیازها و عقاید آنان احترام بگذارند و عزت نفسشان را تقویت کنند. عزت نفس هسته ی مرکزی و ساختار روانشناسی دانش آموزان است که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می آورد. به دلیل اهمیت این موضوع پژوهشگر به بررسی نقش والدین و معلمان در عزت نفس دانش آموزان، نقش عوامل درونی و بیرونی در عزت نفس دانش آموزان و راههای افزایش عزت نفس آن ها پرداخته است. روش پژوهشی حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه با چند مورد از متخصصان امر است. در پایان پس از جمع بندی مباحث نتایج به طور کامل ارائه گردیده است.

Authors

راضیه خاکپور

کارشناس آموزش ابتدایی، معلم رسمی آموزش و پرورش ،دانشگاه فرهنگیان، واحد بنت الهدئ ،واحد بوشهر

نرجس عالی پور

کارشناس آموزش ابتدایی، معلم رسمی آموزش و پرورش ،دانشگاه فرهنگیان، واحد بنت الهدئ ،واحد بوشهر

فاطمه عباسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، معلم رسمی آموزش و پرورش ،دانشگاه آزاد اسلامی