شناسایی مهم ترین نیازهای آموزشی دانش آموزان تیزهوش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_1379

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1403

Abstract:

تفاوت های فردی در برنامه ریزی های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس دانش آموزان از استعدادها و توانایی های گوناگونی برخوردارند که لازم است به آنها توجه شود. گروهی به یک یا چند علت عقب مانده اند و به همان علت ها در چارچوب برنامه های عمومی و معمولی پیشرفت و توفیقی نخواهند داشت و گروهی که استعداد برتر دارند در صورت بهره بردن از موجبات رشد کافی به مرحله نبوغ می رسند و در حقیقت سرمایه های فکری و فرهنگی ممتاز و نخبگان آینده اند. در نظامی که در امر تربیت، نیازها و شرایط زندگی این گونه دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد، برای استعدادهای برتر برنامه، روش و امکاناتی متناسب با شرایط یادگیری و رشد آن ها فراهم می کند. برنامه ها و فعالیت های مربوط به آموزش دانش آموزان تیزهوش بسیار متنوع و گسترده هستند. طراحی برنامه های آموزشی و پرورشی برای تیزهوشان باید به گونه ای باشد که خلاقیت ها و توانایی های ذهنی آنان را برانگیزد. بیشترین ارزش و اهمیت باید بر پرورش توانایی های ذاتی تیزهوشان در جهت سیراب کردن نیازهای یادگیری و کنجکاوانه آنان داده شود. این برنامه ها باید طوری طرح ریزی شود که بتواند مهارت های شناختی و پیشرفته دانش آموزان را به کار اندازد و روش های تدریس باید با روش های یادگیری دانش آموزان تیزهوش بخصوص در حوزه هایی محتوایی برنامه هماهنگ باشد. بنابراین سازمان اداری باید بتواند روش های متناسبی با نیازهای آنان بوجود آورد.

Authors

علیرضا بحرانی

مقطع متوسطه دوم رشته ریاضی، دانشگاه فرهنگیان