بررسی رابطه استقلال در تصمیم گیری با هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_1034

تاریخ نمایه سازی: 31 خرداد 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه استقلال در تصمیم گیری با هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان بود. این مطالعه به روش کتابخانه ای و از نوع طرح های مروری است؛ که در تیترهای فرعی به بررسی استقلال در تصمیم گیری با هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری دانش آموزان می پردازد. در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که دانش آموزانی که در تصمیم گیری استقلال دارند، معمولا از هوش اجتماعی بالاتری برخوردار بوده و مسئولیت پذیرتر هستند. این افراد، به دلیل توانایی در درک و تفسیر رفتارها و احساسات دیگران، می توانند روابط اجتماعی موثرتری برقرار کرده و در انجام وظایف خود دقیق تر و منظم تر باشند. درمجموع، استقلال در تصمیم گیری، هوش اجتماعی و مسئولیت پذیری سه عامل مرتبط و مکمل یکدیگر هستند که در تربیت و پرورش دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کنند. ارتقای این ویژگی ها در دانش آموزان، علاوه بر بهبود عملکرد تحصیلی، می تواند به توسعه روابط اجتماعی و افزایش مسئولیت پذیری آنان منجر شود و در نهایت به شکل گیری شهروندان مسئول و موفق در جامعه کمک کند.

Authors

مریم محمدزاده

کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور اهواز