جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری و طراحی برنامه ریزی درسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_2022

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

برنامه درسی مرحله عملی وعینی برنامه ریزی آموزشی است .هر برنامه ی آموزشی باید در پایان کار به آموزش ویادگیری منتهی شود. برنامه ریزی درسی فعالیتی است که با حرفه تدریس و کار معلم گره خورده است و نمیتوان و نباید معلمان را در این فرایند به حساب نیاورد؛ زیرا باعث غنی سازی تصمیمات برنامه درسی و اثربخشی آموزش مدرسه ای می شود. از آنجا که برنامه ریزان درسی در نظام آموزش وپرورش،اصول و روش های تدریس برنامه درسی را به طور کامل تعیین و در مجموعه برنامه درسی ارائه می کنند اما معلمان نمی توانند به راحتی طرح ریزی آموزشی کنند ؛ بنابراین آنچه را به اجرا در می آورد، به علت انطباق کمتر برنامه درسی با نیازها و وضعیت فراگیران، تاثیر تربیتی کمتری خواهد داشت. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است. در این روش پژوهشگر به دنبال بررسی ارتباط طرح ریزی آموزشی معلم و برنامه درسی می باشد.اطلاعات براساس مشاهدات و تحلیل محتوا و مطالعه ی کتب مرتبط جمع اوری شده است . اجرای برنامه درسی تضمین کننده تحقق اهداف آموزشی است.

Authors

سکینه نصیری اقدم

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

مهسا سلیمان پور

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

خدیجه عزیزی حسن کندی

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

رقیه قلی زاده قلعه عزیز

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

صدیقه علیزاده

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت

فاطمه حسینی

آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان پلدشت