ارزیابی پذیرش فناوری هوش مصنوعی در حسابداری سازمان های دولتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_017

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

این مطالعه با هدف ارزیابی پذیرش فناوری هوش مصنوعی در حسابداری سازمان های دولتی در زمینه مدرن سازی و دیجیتالی سازی کارشناسان ارشد انجام شد که زمینه ساز فرآیند تصمیم گیری است. مطالعه به صورت مروری انجام شده و با بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه به ارائه نتایج پرداخته شده است. می توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین عامل محیطی و پذیرش فناوری هوش مصنوعی وجود دارد و عامل محیطی بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر افزاینده دارد. همچنین رابطه مستقیمی بین عامل فناوری و پذیرش فناوری هوش مصنوعی وجود دارد و عامل فناوری بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر فزاینده دارد. از طرفی رابطه مستقیمی بین عامل سازمانی و پذیرش فناوری هوش مصوعی وجود دارد و عامل سازمانی بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر افزاینده دارد و رابطه مستقیمی بین عامل بیرونی مرتبط با درک کاربر و پذیرش فناوری هوش مصنوعی وجود دارد و عامل بیرونی مرتبط با درک کاربر با پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر افزاینده دارد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که رابطه مستقیمی بین عامل محیطی و پذیرش فناوری هوش مصنوعی وجود دارد وعامل محیطی بر پذیرش فناوری هوش مصنوعی اثر افزاینده دارد.

Authors

نگار زنگنه

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

علیرضا محمدی مغانلویی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

سعید واصلی

استاد حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهریار