بررسی نحوه استفاده از هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری هادر حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_043

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

در دهه های اخیر، پیشرفت های چشمگیر در زمینه های هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری ها، بهسرعت وارد عرصه حسابداری شده و این حوزه را به شکل چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. تحولاتمتنوع در حوزه هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوریها، حوزه حسابداری را به یک چشم انداز پویا ونوآورانه تبدیل کرده است. این مقاله با موضوع تحولات حسابداری در دنیای هوش مصنوعی و بلاکچینو آینده حسابداری مبتنی بر فناوری به بررسی چگونگی ادغام هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری-ها در حسابداری پرداخته و تاثیرات این تحولات را بر جوانب مختلف این حوزه مورد بررسی قرار دادهاست. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری ها در حسابداری،علاوه بر افزایش دقت و کارایی، بهبود قابل توجهی در امور مختلف این حوزه ایجاد می کند. افزایش حجم داده ها وپیچیدگی تراکنش های مالی، ایجاب می کند که سیستم های حسابداری از فناوریهای هوش مصنوعی به منظورپردازش سریع و دقیق داده ها استفاده کنند. نتایج نشان می دهد که این فناوری ها قادر به ایجاد الگوریتم هایپیشرفته برای تجزیه و تحلیل دقیق داده های مالی هستند. استفاده از بلاکچین در حسابداری، امکان تضمینامنیت و شفافیت بیشتر در تراکنش های مالی را فراهم می کند. این فناوری با ایجاد بلوک های متصل به یکدیگر،امکان کاهش ریسک های تقلب و دسترسی غیرمجاز را به حسابداران میدهد. هوش مصنوعی و فناوری های مرتبطبا آن، مانند ربات های حسابداری، میتوانند فرآیندهای مکرر و زمان بر حسابداری را به صورت خودکار انجام دهند.هوش مصنوعی می تواند تحلیل پیشرفته تری از داده های مالی ارائه دهد و به ایجاد گزارشات تصویری و تحلیل هایپیشرفته کمک کند. این نتایج به حسابداران امکان می دهد تا تصمیم گیری های موثرتری انجام دهند. بنابراینترکیب هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری ها در حسابداری به سازمانها کمک می کند تا با چالش هایمدرن حسابداری مواجه شده و به دنبال بهبود عملکرد و افزایش انعطاف پذیری در مواجهه با محیط تغییرپذیرباشند.

Authors

مهران متین فرد

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رضا شمشیری دافچاهی

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران