افشاگری در حسابداری؛ نقش و اهمیت آن در شفافیت اطلاعات مالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB13_071

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1403

Abstract:

به منظور فرایند انتقال اطلاعات مالی و تضمین شفافیت حسابداری افشا به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حسابداری معرفی شده است. حسابداری افشا به مجموعه قوانین مقررات می گوید که شرکت ها باید اطلاعات مالی و به عملکرد خوددر اختیار عموم قرار دهند. افشای حسابداری به فرایند ارائه اطلاعات و در مورد عملکرد مالی و غیر مالی یک شرکت به ذینفعان مختلف اشاره دارد. هدف از افشای اصلی حسابداری تضمین شفافیت و پاسخگویی در گزارشگری مالی یک سازمان است با افشای اطلاعات مربوطه، شرکت قصد دارند تصویری واضح و دقیق از سلامت مالی و عملیات،و چشم اندازهای آینده خود را ارائه دهند.در این مقاله به بررسی نقش و حسابداری در شفافیت اطلاعات مالی می پردازی و مهم ترین مباحث مرتبط با آن را بررسی می کنیم. هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت افشاگری در حسابداری و نقش آن در تحقیق شفافیت مالی است. در این راستا تعریف و توضیح افشاگری در حسابداری و شفافیت مالی ارائه می شود و نقش آن در تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بررسی می شود و در نهایت نتیجه گیری های مهم مقاله بیان می شود.

Keywords:

توانایی مدیریتی , محافظه کاری افشا در حسابداری

Authors

رباب شادمان اسگوئی

دانشجویدکتری حسابداری گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قام شهر ایران

علی اکبر رمضانی

استاد یار حسابداری ، گروه حسابداری ، آزاد اسلامی واحد دانشگاه قائم شهر ، ایران