بررسی نقش مدیریت مرزهای احساسی در تعادل بین روابط دوستانه و محیط کاری درون استارتاپها و تاثیرات آن بر کیفیت تصمیم گیری (مطالعه موردی بر روی تعدادی از واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF07_023

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

در این پژوهش ، به بررسی و تحلیل نقش مدیریت مرز احساسی در تعامل بین اعضای گروه های دوستانه در محیط کاری شرکت های نوپا پرداخته می شود. محور اصلی این مطالعه ، شناسایی تاثیرات این مدیریت بر روی کیفیت تصمیم گیری های سازمانی در واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. به منظور انجام این مطالعه ، روش تحقیق کیفی اتخاذ شده و از طریق مصاحبه های عمیق با اعضای شرکت های نوپا انتخابی از واحدهای مورد نظر، داده ها جمع آوری گردیده اند. این مطالعه تاکید دارد که چگونه فرهنگ سازمانی می تواند در شکل گیری و حمایت از این مرزها نقش مهمی ایفا کند و به اعضای واحدها امکان دهد تا در محیطی سالم به کار و تعامل بپردازند

Authors

امیرمحمد ذوالفقاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد