مدیریت دانش

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF07_012

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

ما در دنیایی زندگی میکنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده است. بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. سازمانهای نوین، اهمیت بیشتری جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل هستند. در کسب و به کارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به افراد پیشی گرفتهاند. چنین سازمانهایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام»مدیریت دانش« میباشند.امروزه مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای آن را به مثابه یک راهبرد ضروری و آینده نگر به منظور کسب مزیت رقابتی و حفظ بقاء و بهبود عملکرد فردی و سازمانی و به طور کلی تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده در محیط های پویا و به شدت تغییر پذیر میدانند و سازمانها به منظور دستیابی به مزایای آن، برای پیاده سازی مدیریت دانش تلاش مینمایند که در این راستا با چالشها و الزاماتی روبه رو هستند.مدیریت دانش، رویکرد کلیدی در حل مشکلات تجاری نظیر رقابت پذیری، کاهش سهم بازار، پارادکس بهره وری اطلاعات اضافی و نیاز برای خلاقیت در مواجهه با شرکت های متعدد است. منطق نیاز به مدیریت دانش بر پایه تغییرات عمده در محیط تجاری است. بنابراین آشنایی با تعاریف و مفاهیم این اصطلاح امری ضروری است. در این مقاله به ضرورت و اهمیت مدیریت دانش، موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان ها پرداخته شده است.

Keywords:

مدیریت , دانش , آموزش , فناوری اطلاعات و ارتباطات

Authors

سعید مظفری

دانشجوی مقطع ارشد در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قاین

علی راستی

استاد مقطع ارشد در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد قاین