تاثیر و مقایسه اشعار شهریار و فوزی معلوف∗

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IEMC02_052

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

برای پاسخ گفتن به این پرسش در فرایند تحقیق از شیوه تحلیلی توصیفی با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی داده ها بهره گرفته شده است. یافته های این جستار بیانگر این است که شهریار به دلیلسپری کردن مقطعی از عمر خویش در دامان طبیعت و فوزی با توجه به گرایشهای رومانتیکش در طبیعت تاملات خاصی کرده اند. نگرش شهریار نسبت به طبیعت حاصل تجربیات ودریافتهای شخصی وی است در حالیکه در نگاه فوزی، طبیعت منشا الهام مفاهیم فراوانی است. توصیف شهریار از طبیعت، بیشتر جنبه رئالیستی دارد در صورتیکه در شعر فوزی رنگآرمان گرایی به خود میگیرد. این جستار در صدد تبیین مضامین مشترک اشعار شهریار و فوزی معلوف است با طرح این پرسش، که مضامین مشترک اشعار آنها درباره طبیعت چه بوده است.

Keywords:

طبیعت در شعر شهریار , طبیعت در شعر فوزی معلوف , شعر معاصر ایران و عرب , شعر معاصر فارسی , شعر معاصر عربی.

Authors

مهدی عبدالهی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی