تعالی سازمانی در سازمان ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPHCONF08_082

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

در ارزیابی عملکرد سازمانها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمانها به کیفیت و عملکرد بهتر، به کارگیری مدلهای تعالی سازمانی موثر است . تعالی سازمانی ، تابع شرایط خاص، فرهنگ ، محیط داخلی و خارجی ، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهایی است که سازمان را دربرگرفته است . بر این اساس، مسیر برتری و تعالی سازمانی ، شناسایی ، تشخیص ، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان است . در این مقاله ، سه مدل تعالی سازمانی ، مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت جامع ۲، مدل تعالی مالکولم بالدریج ۳ و مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت جامع c شرح داده میشود. پرسشی که مطرح شده این است که سازمانها برای ارزیابی تعالی خود از کدام مدل باید استفاده کنند که با توجه به شرایط هر سازمان و اشراف ارزیاب آن سازمان به این مدلها، انتخاب صورت میگیرد.

Keywords:

تعالی سازمانی , مدیریت کیفیت , سازمان , مدل تعالی بنیاد اروپایی کیفیت

Authors

فاطمه نعیمی

دانشجوی کاردانی رشته تکنولوژی اموزشی دانشگاه اریکه پرسپولیس

مهدی حسین زاده

دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند