کاربرد ترکیبات عملکردی حاصل از گلبرگ زعفران در محصوات غذایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPEC02_125

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

در بخشهای مختلف گیاه زعفران ترکیبات صدرادیکالی و ضداکسایشی وجود دارد که ناشی از ترکیبات مختلف عملکردی از جمله پلی فنلها است؛ به همین علت ضایعات حاصل از گیاه زعفران در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و صنایع مختلف را به خود جلب کرده است. محصولات جانبی زعفران شامل برگ گلبرگ کاسبرگ و پرچم میباشد که در طی جداسازی بخش بسیار با ارزش زعفران یعنی کلاله به دست میآیند. در بین محصولات جانبی زعفران، گلبرگ به دلیل محتوای بالای ترکیبات فنلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. گلبرگ زعفران حاوی مقایر بالایی از آنتوسیانین ها می باشد که پتانسیل استفاده در صنایع غذایی به عنوان رنگ افزودنی طبیعی را دارد. همچنین به علت حضور ترکیبات فنلی و فعالیت ضداکسایشی بالا و خاصیت ضدمیکروبی میتوان از آن به عنوان نگهدارنده طبیعی در غذاها استفاده نمود. به علاوه میتوان محصولات غذایی و نوشیدنیهای عملکردی بر پایه ترکیبات استخراج شده از گلبرگ زعفران تولید کرد. به طور کلی استخراج ترکیبات عملکردی گلبرگ زعفران به عنوان عمده ترین ضایعات جانبی و بکارگیری آنها در فرمولاسیون مواد غذایی آرایشی و بهداشتی و دارویی باعث ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از آلودگی محیط زیست می شود.

Keywords:

گلبرگ , زعفران , استخراج رنگ طبیعی ضایعات

Authors

یگانه عباس زاده

دانشجو کارشناسی ارشد ، بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

سپیده خراسانی

دانشیار ، بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حمیدرضا اخوان

دانشیار ، بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

حمید مرتضی پور

دانشیار ، گروه مهندسی مکان یک ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایران

زینب رضوانی

فارغالتحصیل دکتری، بخش مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید با هنر کرمان، کرمان، ایران