خاصیت ضد خوردکی صمغ لوبیا لوکاست بر روی خوردگی کربن استیل در محلول هیدروکلریک اسید ۰/۱ مولار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPEC02_142

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق ، بررسی اثر بازدارندگی صمغ لوبیا لوکاست (Locust Bean Gum, LBG) بر روی خوردگی کربن استیل در محلول هیدروکلریک اسید ۰/۱ مولار به روشهای کاهش وزن، پلاریزاسیون و طیفسنجی الکتروشیمی امپدانس است . پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شد، که اثر بازدارندگی LBG با میانگین درصد۹۷/۹۴ در محلول هیدروکلریدریک اسید درغلظت های ۲۵/۰، ۵/۰، ۰/۱، ۵/۱، ۰/۲ گرم بر لیتردارای بسیار خوب میباشد. منحنیهای پاریزاسیون نشان داد که بازدارنده در محیط اسیدی به صورت بازدارنده مختلط عمل می کند. جذب بازدارنده درهمه دماهای موردبررسی از هم دمای جذب لانگمویر تبعیت می کنند. پارامترهای ترمودینامیکی جذب∆Gads ) و (Kads بازدارنده با استفاده از هم دمای جذب به دست می آید.

Authors

الهام اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون