تاثیر لیگاندهای آلی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت و آزادسازی عناصر در یک خاک تیمارشده با خاکستر لاستیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STGC-15-1_006

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

Abstract:

یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده رشد و عملکرد گیاهان کمبود روی است. با توجه به اهمیت بازیافت لاستیک های فرسوده و امکان استفاده از آن ها در کشاورزی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد خاکستر لاستیک و لیگاندهای آلی بر فراهمی عنصر روی در خاک و جذب آن توسط گیاه ذرت انجام شد. این پژوهش به‎صورت فاکتوریل با دو عامل خاکستر لاستیک در چهار سطح (۰، ۰/۲۵، ۰/۵ و ۱ درصد وزنی) و لیگاندهای آلی (شاهد، اسید سیتریک و EDTA با غلظت ۱/۵ میلی مول بر کیلوگرم خاک) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد کاربرد لیگاندهای آلی در خاک های تیمارشده با خاکستر لاستیک، نتوانست بر صفات رویشی گیاه ذرت تاثیر گذار باشد این در حالی است که غلظت روی شاخساره و ریشه گیاه با کاربرد لیگاندهای آلی در گلدان های تیمارشده با خاکستر لاستیک افزایش یافت. با کاربرد اسید سیتریک در تیمارهای دارای ۱ درصد وزنی خاکستر لاستیک افزایش سه برابری در غلظت روی شاخساره در مقایسه با شاهد (بدون تیمار) مشاهده شد. هم چنین مقدار روی قابل عصاره گیری با DTPA در خاک با کاربرد سطوح ۰/۵ و ۱ درصد وزنی خاکستر لاستیک به ترتیب ۹۵ و ۱۷۵ برابر نسبت به سطح صفر خاکستر افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که به دلیل مقادیر اندک سرب و کادمیوم در لاستیک، غلظت کادمیوم شاخساره و ریشه گیاه در همه تیمارها کم تر از حد تشخیص دستگاه جذب اتمی بود و از طرف دیگر اثر اصلی تیمار خاکستر لاستیک، لیگاند و همچنین اثر برهمکنش آن ها بر غلظت سرب گیاه معنی داری نبود. یافته های این پژوهش نشان داد که ذرات لاستیک تایر توانست در کوتاه مدت روی مورد نیاز گیاه را تامین کنند. البته ضروری است آثار تولید خاکستر لاستیک بر سلامت انسان و محیط زیست بررسی شود.

Authors

فاطمه یادگاری

Department of Soil Science, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan.

محسن حمیدپور

Department of Soil Science, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan.

احمد تاج آبادی پور

Department of Soil Science, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan.

پیمان عباس زاده دهجی

Department of Soil Science, College of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afyuni, M., Khoshgoftarmanesh, A.H., Dorostkar, V., Moshiri, R., ۲۰۰۷. Zinc ...
 • Alloway, B.J., ۲۰۰۸. Zinc in soil and crop nutrition. Second ...
 • Aravind, P., Narasimba, M., Prasad. V., ۲۰۰۵. Cadmium-Zinc interactions in ...
 • Bidaki, M.Y., Hajabbasi, M.A., Khoshgoftarmanesh, A.H., Eshghizadeh, H.R., ۲۰۱۲. Effect ...
 • Cataldo, O.A., Garland, T.R., Wildung, R.E., ۱۹۸۳. Cadmium uptake kinetics ...
 • Chaney, R.L., ۲۰۰۷. Effect of ground rubber vs. ZnSO۴ on ...
 • Dessureault-Rompre, J., Nowack, B., Schulin, R., Tercier-Waeber, M.L., Luster, J., ...
 • Drazic, G., Mihailovic, N., Lojic, M., ۲۰۰۶. Cadmium concentration in ...
 • Estefan, G., Sommer, R., Ryan, J., ۲۰۱۳. Methods of Soil, ...
 • Fazal, H., Asghari, B., Fuller, M.P., ۲۰۱۰. The improved phytoextraction ...
 • Grant, A., Bailey, L.D., ۱۹۹۷. Effects of phosphorus and zinc ...
 • Grant, C.A., Clarke, J.M., Duguid, S., Chaney, R.L., ۲۰۰۸ Selection ...
 • Havlin, J.L., Tisdale, S.L. Nelson, W.L., Beaton, J.D., ۲۰۱۷. Soil ...
 • Hamzehpour, N., Malakouti, M.J., Majidi, A., ۲۰۱۰. Zinc, iron and ...
 • Jez, E., Lestan, D., ۲۰۱۶. EDTA retention and emissions from ...
 • Karimi, A., Moezzi, A., Chorom, M., Enayatizamir, N., ۲۰۱۹. Chemical ...
 • Kashian, S., Fathivand, A.A., ۲۰۱۵. Estimated daily intake of Fe, ...
 • Khoshgoftarmanesh A.H., ۲۰۰۸. Evaluation of Plant Nutritional Status and Optimal ...
 • (In Persian with English abstract)۲۴. Khoshgoftarmanesh, A.H., Behzadan, H.Z., Sanaei ...
 • Liu, X., Wang, J., Gheni, A., ElGawady, A.A., ۲۰۱۸. Reduced ...
 • Malakouti, M.J., Keshavarz, P., Karimian, N.A., ۲۰۰۸. A Comprehensive Approach ...
 • Moghaddasi, S., Khoshgoftarmanesh, A.H., Karimzadeh, F., Chaney, R., ۲۰۱۵. Fate ...
 • Nasirzadeh, A., Hamidpour, M., Abbaszadeh-Dahaji, P., Akhgar, A., Kariman, K., ...
 • Neue, H.U., Quijano, C., Senadhira, D., Setter, T., ۱۹۹۸. Strategies ...
 • Saffari, M., Yasrebi, J., Karimian, N., Shan, X.Q., ۲۰۰۹. Evaluation ...
 • Shahid, M., Pinelli, E., Dumat, C., ۲۰۱۲. Review of Pb ...
 • Smolders, E., Degryse, F., ۲۰۰۲. Fate and effect of zinc ...
 • Taheri S., Khoshgoftarmanesh A.H., Shariatmadari H., Chaney R.L., ۲۰۱۱. Kinetics ...
 • Taheripur, A., Kiani, Sh., Hosseinpur, A., ۲۰۱۶. Effect of EDTA ...
 • Udovic, M., Lestan, D., ۲۰۰۹. Pb, Zn and Cd mobility, ...
 • Wu, L.H., Luo, Y.M., Christie, P., Wong, M.H., ۲۰۰۳. Effects ...
 • Yong-Liang, C., Yu-Qiang, G., Shi-Jie, H., Chun-Jing, Z., Yu-Mei, Z., ...
 • Zeinali Behzadan, H., ۲۰۱۱. Microbial Degradation of Tire Rubber Wastes ...
 • Zhang, F.S. ۱۹۹۳. Effect of Cu deficiency on Zn uptake ...
 • Zhang, T., Wei, H., Yang, X.H., Xia, B., Liu, J.M., ...
 • نمایش کامل مراجع