تحلیل تاثیر مدیریت مدرسه بر کیفیت آموزش در دوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF04_454

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1403

Abstract:

مدرسه به عنوان یک نهاد آموزشی نقش بسزایی در تربیت و آموزش دانش آموزان ایفا می کند. مدیریت مدرسه، به عنوان یکی از ارکان اصلی این نهاد، وظیفه دارد تا با برنامه ریزی صحیح، فراهم کردن امکانات و ایجاد یک محیط آموزشی مناسب، کیفیت آموزش را بهبود بخشد. در دوره ابتدایی که پایه و اساس آموزش و پرورش دانش آموزان شکل می گیرد، مدیریت مدرسه اهمیت دوچندان پیدا می کند. کیفیت آموزش در دوره ابتدایی تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه علمی و اجتماعی دانش آموزان دارد. تحقیقات نشان می دهد که مدیریت مدرسه با تاثیرگذاری بر عوامل مختلفی نظیر کادر آموزشی، محتوای درسی، محیط فیزیکی و روابط اجتماعی، می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت آموزش ایفا کند. با این وجود، بسیاری از مدارس به ویژه در مناطق محروم، با چالش های متعددی در زمینه مدیریت مواجه هستند که منجر به کاهش کیفیت آموزش می شود. بنابراین، تحلیل تاثیر مدیریت مدرسه بر کیفیت آموزش در دوره ابتدایی می تواند راهکارهایی برای بهبود شرایط آموزشی ارائه دهد. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که با شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت مدارس، می توان به بهبود کیفیت آموزش در دوره ابتدایی کمک کرد. همچنین، با ارائه راهکارهای عملی برای ارتقاء مدیریت مدرسه، می توان به تربیت دانش آموزانی با توانمندی های علمی و اجتماعی بالاتر دست یافت که در نهایت به توسعه جامعه کمک خواهد کرد. این مقاله به تحلیل تاثیر مدیریت مدرسه بر کیفیت آموزش در دوره ابتدایی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مدیریت موثر مدرسه می تواند از طریق بهبود محیط آموزشی، ارتقاء کیفیت کادر آموزشی، بهبود محتوای درسی و تقویت روابط اجتماعی در مدرسه، به بهبود کیفیت آموزش در دوره ابتدایی منجر شود.

Authors

فاطمه تاجیک

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

بنفشه سادات میر ابوالحسنی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات شعبه دماوند

سمیه کیخا

کارشناسی جامعه شناسی گرایش پژوهشگری دانشگاه پیام نور زاهدان

سمانه سادات آریایی فر

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور