بررسی اثر محلول پاشی متانول بر روی خصوصیات پس از برداشت و موثر در صنایع تبدیلی میوه گوجه فرنگی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,518

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHOCHANFOOD02_079

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1392

Abstract:

گوجه فرنگی گیاهی است ازخانواده بادمجانیان یکی ازمهمترین محصولات سبزی و صیفی می باشد که به دلیل اهمیت بالای آن درمصارف خوراکی و صنایع تبدیلی ازجایگاه بسزایی برخوردار است متانول ساده ترین فراورده گیاهی است که خود درگیاه طی فرایندهایی تولید میشود و کاملا برای گیاه شناخته شدهاست این ازمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4تیمار در4تکرار درمزرعه تحقیقاتی دلند استان گلستان درساز راعی 1391 انجام شد ده روز پس ازانتقال نشاها به مزرعه اولین محلول پاشی انجام گردید تیمارها شامل متانول درچهارسطح صفرو5و15و30 درصد می باشد محلول پاشی گیاهان درشش مرحله و به فاصله هر14روز یکبار انجام گرفت میوه هادرمرحله رسیدگی قرمز برداشت گردیدند و میزان سفتی بافت درصد بریکس قندکل و اسیدیته قابل تیتر میوه اندازه گیری شد نتایج حاصل ازجدول تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهای موردبررسی ازلحاظ میزان سفتی بافت و میزان قند کل میوه اختلاف معنی داری درسطح 5درصد وجود دارد همچنین درجدول مقایسه میانگین ها مشاهده شد که بیشترین میزان سفتی میوه 3/21 کیلوگرم درسانتیمتر مربع و بیشترین میزان قند کل 1/62 میلی گرم درگرم مربوط به تیمارم تانول 30درصد میب اشد.

Authors

ایمان عمارلو

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

کامبیز مشایخی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بهنام کامکار

دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سرا.. گالشی

استاد تمام گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مجد، ا.، جنوبی، پ. 1375. اثر اتانول بر نمو رویشی ...
 • مجد، ا.، دهپور جویباری، ع. 1379. بررسی اثر اتانول و ...
 • خسروی، م. ت، مهرآفرین، ع.، نقدی آبادی، ح.ه حاجی آقایی، ...
 • صفرزاده ویشگایی، م. ن. 1386. اثر متانول بر رشد و ...
 • مستوفی، ی. و نجفی، ف. 1384. در ترجمه روش‌های آزمایشگاهی ...
 • راحمی، م. 1382. در ترجمه فیزیولوژی پس از برداشت: مقدمه‌ای ...
 • Gollan, W. 1992. Indian vegetable plantation. Akashdeep Publishing. Dehli, India. ...
 • Nonnecke, I. L. 1989. Vegetable production. An AVI Book Van ...
 • Everett, T. H. 1984. Encylopedia of Horticulture The New York, ...
 • Garland Publishing, Inc. New York, U. S. A. ...
 • Khazaei, J., Shayegani, A. _ Aliabadi, E., Masoudi-nejad, A., Bashiri, ...
 • Safarzade vishkaei, M. 2007. Effect of methano] On growth and ...
 • Rowe, R. N. D.D. Farr and B. A. J. Richards. ...
 • Makhdum, M. I., M. N. A. Malik., S. U. Din., ...
 • Heins, R. 1980. Inhibition of ethylene synthesis and SeneScenc in ...
 • Zbiec, I., Karczmarczyk, S. and Podsiadlo, C. 2003. Response of ...
 • Nonomura, A. M. and Benson, A. A. 1992. The path ...
 • AOAC. 1984. Officinal methods of analysis. Association of official Analytial ...
 • Gout, E., Aubert, S., Bligny, R., Rebeille, F. and Nonomura, ...
 • Downie, A., Miyazaki, S., Bohnert, H., John, P., Coleman, J., ...
 • Albrecht, S. L. et al. 1995. Effects of foliar ethanol ...
 • نمایش کامل مراجع