اجرای سیستم HACCP در صنایع پروتئینی (کنسروماهی)

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,846

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMRDC04_121

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1385

Abstract:

سیستم HACCP مدیریت تضمین ایمنی غذاست که در سال 1960 میلادی توسط کمپانی پیلسبوری ارتش امریکا و سازمان فضایی ناسا به منظور بهبود تولید مواد غذایی سالم ابداع گردید. ناسا خواستار برنامه ای بودکه نواقص را به صفر رسانیده و ایمنی مواد غذایی مورد استفاده توسط فضا نوردان را تضمین نماید. پیلسبوری سیستم HACCP را بعنوان سیستمی که بتواند علیرغم به حداقل رسانیدن نمونه برداری و آزمایش فراورده های نهایی، ایمنی غذا را به بالاترین حد ارتقا دهد، معرفی نمود. نحوه استفده از HACCP در خصوص مواد غذایی کنسرو شده کم اسید در سال 1974 در ایالات متحده توسط اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا تکمیل گردید و در سال 1985 آکادمی ملی علوم امریکا این سیستم را جهت حصول اطمینان از ایمنی غذا توصیه نمود. پس از آن بکارگیری آن توسط سایر ارگانهای رسمی نیز توصیه شد تا اینکه در سال 1991 کد کس غذایی (FAO-WHO) یک گروه کار آمد را مامور آموزش چگونگی استفاده از سیستم HACCP نمود که این مسئله موجب گسترش سیستم HACCP در تمام جهان گردید.

Authors

نکیسا پوراصغری

مدیر R&D و نماینده مدیریت شرکت دام و دریا (پونل)