بررسی تأثیر هوش سازمانی بر کارآفرینی (با تأکید بر ریسک پذیری)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,046

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCC01_063

تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1392

Abstract:

امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، توانسته اند نقش کارآفرینان را در توسعه اقتصادی کشف کنند و به دنبال توسعه چنین فرهنگی در میان مدیران باشند. از آنجایی که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مبحث کارآفرینی به ویژگیهای شخصیتی، ساختاری و موقعیت محیطی پرداخته هوش سازمانی به عنوان مهمترین عامل مورد توجه قرار نگرفته است، اما این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هوش سازمانی بر ریسک پذیری بعنوان یکی از مهمترین مؤلفه های ارآفرینی به مرحله اجرا درآمده است. این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 نفر از کارکنان آموزشی دانشگاه می باشد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های هوش سازمانی کارل آلبرخت و کارآفرینی (پرسشنامه استاندارد استیفن رابینز) که هر دو شامل روایی و پایایی مناسب بودند. نتایج تحلیل نشان داد بین همه مؤلفه های هوش سازمانی و ریسک پذیری همبستگی بسیار بالا و مثبت وجود دارد. تا جایی که میزان همبستگی اخص هوش سازمانی 0/67 می باشد. این بدان معنی است که هر چه هوش سازمانی بالاتر بود ریسک پذیری در افراد هم بالاتر خواهد رفت. همچنین تحلیل چند متغیره نشان داده است که مؤلفه های هوش سازمانی توانسته اند 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته (ریسک پذیری) را تبیین کنند.

Authors

علی اصغر فیروزجائیان

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران

مجتبی فیروزجائیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه سمنان

سپیده نصیری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

مرتضی کوچک آملی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ آقاجانی، حسنعلی و صادق زاده، حکیمه (1389). «رابطه بین ...
 • احمدپور داریانی، محمود، مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات فراندیش، چاپ پنجم، ...
 • ابزری، مهدی اعتباریان، اکبر و ستاری قهفرخی، مهدی(1385)، هوش سازمانی ...
 • برومند نسب .(1381) بررسی رابطه ساده و چندگانه وضعیت اجتماعی-اقتصادی، ...
 • تسلیمی، محمد سعید، منوریان، عباس، آشنا، مصطفی (1385). بررسی رابطه ...
 • رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت 4 ...
 • سلاسل، ماهان، کامکا ر، منوچهر، گلپرور، محسن، (388 1) رابطه ...
 • شاه حسینی، علی (1383)، کارآفرینی. تهران، انتشارات آییژ ...
 • صمد آقایی، ج (1378). سازمان های کارآفرین . چاپ اول ...
 • علی بابایی، یحی (1377) رگرسیون چند متغبره در نرم افزار ...
 • کمالیان 1 و فاضل، ا (1390) ." بررسی رابطه ی ...
 • فقیهی، ع. (1388). بررسی وضعیت هوش سازمانی وزارت آموزش و ...
 • منادیا، م ؛ مستوفی، ب و صبحیه، م (1386) . ...
 • ملکی، ب . (1386. کارآفرینی در دانشگاه ها _ ماهنامه ...
 • یارائی، ع0(1383) 0 بررسی بخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان ...
 • Agarwal, R. & Prasad. J. (1998), A conceptual and operational ...
 • Ahmed, S. U. (1985), "Risk- Taking Personality, Focus _ Control ...
 • Albrecht, Karl. (2003). The Power of Minds at Work: Organizational ...
 • Burks, S., Carpenter, J., Goette, L., Rustichini, _ (2007), Cognitive ...
 • Chang, J. (1998). "Model of corporate entrepren eurship : Entrepr ...
 • De vaus, D.(1991). surveys in social research .Landon.3 ed .london, ...
 • Druker, p (1985).The Discipline of Innovation .Harvard business review. http: ...
 • Kalkan , V. (2005) .Orgutsel OOrenme caliism lawind Yero acilimlar ...
 • Halal, W. E. (1997) Organizational Intelligence: What is it, and ...
 • Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & ...
 • Howard, S. (2004), Development of en trepreneurial potential in Youth: ...
 • Liebowitz, J. (1999). Building organizational intelligence knowledge management primer. CRC ...
 • Lin, N. (1976) foundation of social research, London; M.C gram ...
 • Matsuda.T.(_ 992). _ Organizational Intelligence:Its Significance as a Process and ...
 • Mcclelland, D .(1961), "the Achieving Socirty", Princeton:Nj , Van Nostrand. ...
 • Miller, D. & Friesen, P. H. (1982). Innovation in conservative ...
 • Pitt, L. F. Berthon, P. R., & Morris, M. H. ...
 • Postigo, S. (2002, July). Entrepren eurship education in Argentina: The ...
 • Schumpeter, J.A. (1934), The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass.: ...
 • Schwaninger, Markus. (2001). Intelligent organizations: an integrative framework. Systems Research ...
 • Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). "Does competitive ...
 • Sternberg, R (2008). Applied intelligence, Cambridge press. ...
 • Stevenson, H.H. & Jarillo, J.C. (1990). _ paradigm of entrepreneursh ...
 • Stevenson, HH. Roberts, M.J, & Groesbeck, HI (1985). New busines ...
 • نمایش کامل مراجع