دستگاه یکی کننده نقطه دید در هنگام رؤیت هلال ماه

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,202

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HELAL03_010

تاریخ نمایه سازی: 5 دی 1385

Abstract:

رؤیت هلال ماه نو یکی از کارهای جذاب نجومی است و در تقویم قمری برای تشخیص آغاز ماه جدید کاربرد دارد . امروزه وسایل و محاسبات نجومی در تشخیص زمان دقیق و محلی از آسمان که ماه در آن دیده میشود کمک فراوانی به ما میکنند . در برنامههای رؤیت هلال ماه که هر ساله در هنگام ماه مبارک رمضان بسیار انجام میشود مسائل و مشکلاتی وجود دارد که وسایل و امکانات موجود قادر به حل آنها نیست . مانند هنگامی که هلال ماه در آسمان وجود دارد و بسیاری از افراد در آسمان آن را جستجو میکنند ولی چیزی نمیبینند و فقط تعداد معدودی از افراد باتجربه موفق به دیدن هلال ماه نو میشوند . یعنی با وجود هلال ماه نو و قابل رؤیت بودن آن بوسیلة چشم غیر مسلح، نظر بسیاری از افراد این است که ماه قابل دیدن نیست و ماه هنوز نو نشده است . آن عده از افراد که ماه را دیدهاند برای نشان دادن آن به دیگران ًمعمولا از روش نشانه روی سرانگشت استفاده میکنند . در این روش هنگامی که یک نفر با انگشت خود به سمت ماه اشاره میکند، راستای چشم و انگشت فرد آن نقطة خاصی از آسمان را که ماه در آن قرار دارد نشان میدهد، ولی هنگامی که شخص کناری برای دیدن ماه به نوک انگشت او نگاه میکند جای دیگری از آسمان را میبیند و در نهایت موفق به رؤیت ماه نمیشود . بعد از برخورد با این مشکل در پی آن شدیم دستگاهی بسازیم تا این خلاء را پر کند و باعث شود افراد در کارهای نجومی بخصوص رؤیت هلال ماه منظور یکدیگر را بهتر بفهمند و این کار را راحتتر انجام دهند . در نهایت دستگاه یکی کنندة نقطة دید در هنگام رؤیت هلال ماه را ساختیم که مورد استقبال بسیاری از علاقهمندان نجوم بخصوص نوآموزان این رشته قرار گرفت .

Authors

کاوه صلواتی

کارشناس فیزیک از دانشگاه شهید چمران اهواز