ارزیابی مسیریابی کاراکترهادرمحیط بازی جهت ارائه راهکارهای انتخاب الگوریتم مناسب

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 887

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEEE05_621

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

Abstract:

امروزه یکی ازمسائل مهم موردتوجه پژوهشگران صنعت بازی سازی مسیریابی هوشمند کاراکترها می باشد عملیات مسیریابی میزان قابل توجهی ازمنابع دستگاه رابه خود اختصاص میدهد بنابراین نیازبه استفاده ازالگوریتم های کارامدی که سبب صرفه جویی درمنابع شوند احساس میشود انتخاب درست الگوریتم مسیریابی بستگی به میزان شناخت نیازمندی ها و عوامل تاثیرگذاربرکارایی آن دارد بدین منظور ضمن مرورجامع وضعیت کنونی مسیریابی دربازی انواع نمایش محیط بازی و شناخت نیازمندی ها و محدودیت های مسیریابی دسته بندی جدیدی دررابطه با الگوریتم های جستجو درنقشه های بازی ارایه میشود تا توسعه دهندگان بازی را توانمندسازد که پیش از انتخاب الگوریتم مسیریابی میزان تناسب آن با محیط بازی را تجزیه وتحلیل کنند دراین دسته بندی ها وضعیت مدیریت حافظه و هزینه پردازشی الگوریتم موردتوجه است این پژوهش راهکارهایی برای استفاده ازسیستم های مسیریابی درمحیطهایی با محدودیت حافظه همانند تلفن همراه ارایه می کند دلیل این امرگسترش بازیهای تلفن همراه میباشد

Authors

مهری فیاضی

کارشناسی ارشدفناوری اطلاعات

فرانک فتوحی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

علی رمزی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم