الگوریتم خطوط جریان برای شبیه‌سازی مخازن نفتی دوفازی همگن

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,020

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_032

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

Abstract:

در این مقاله کاربرد و توسعه سه‌بعدی و دو فازی شبیه‌ساز خطوط جریان برای مسایل چندچاهی در مقیاس میدان ارایه شده است. هدف اصلی در هر روش شبیه‌سازی مخزن، پیش‌بینی عملکرد جریان سیال در فرایندهای برداشت نفت می‌باشد. هر چه مدل مخزن و شبیه‌ساز مخزن واقعی‌تر باشند، جواب تولید شده نیز دقیق‌تر خواهد بود. پیشرفت‌های زیادی در زمینه روش‌های زمین‌آماری به منظور افزایش قابلیت آنها در تولید مدل‌های واقعی از مخازن صورت گرفته است. معمولاً مدل‌هایی با 10 به توان 6 تا 10 به توان 7 خانه تولید می‌شوند. امروزه مهندسین مخزن و زمین‌شناسان ترجیح می‌دهند یک توصیف آماری از جریان، تجزیه معادلات حاکم بر حرکت سیال در یک مسأله کامل سه‌بعدی به مسائل متعدد یک بعدی است که در طول یک خط جریان حل می‌شوند. در این روش، حل میدان فشار، مسیرهای خطوط جریان در فضا را مشخص می‌کند و از طرف دیگر، ماهیت جابجایی با حل یک مسأله مناسب یک بعدی در طول خطوط جریان به دست می‌آید برای یک مسأ‌له 100000 خانه‌ای روش خطوط جریان 100 برابر سریع‌تر از شبیه‌سازی استاندارد عمل می‌کند.

Authors