بررسی آزمایشگاهی برگشت شعله در یک مشعل متخلخل دولایه ای 5kW

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 658
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCI04_089

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1392

Abstract:

در این مقاله، فرآیند برگشت شعله (که منظور حرکت شعله به ناحیه بالادست سرامیک های متخلخل است) در داخل محیط متخلخل سرامیکی دولایه ای از جنسSiCبه صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل موثر برپدیده برگشت شعله به زیر سطح همچون نرخ آتش و میزان تخلخل و نیز نحوه برگشت شعله، از طریق اندازه گیری دما در طول محیط متخلخل مورد مطالعه قرار گرفته است. مخلوط ورودی شامل گاز طبیعی و هوا به صورت ترکیبی با نسبت هم ارزی 0/65بوده و به صورت کاملاً پیش مخلوط وارد مشعل می شود. برای بررسی چرایی و چگونگی برگشت شعله نحوه پیش گرمایش و بهبود سرعت شعله از طریق رصد بیشینه دما در داخل بستر متخلخل بررسی و توضیح داده شده است

Authors

محسن دوازده امامی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا رضایی بخش

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین عطوف

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان