الگوی مصرف انرژی

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,235

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECB01_54

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1384

Abstract:

دردنیای امروز توسعه مطلوب و منطبق با حفظ محیط زیست جز از طریق بهره گیری از تکنولوژی تولید پاک ممکن نیست. این معنای استفاده از منابع اولیه در جهت حفظ تعادل طبیعت می باشد. بدین ترتیب باید استراتژی جامعی از مجموعه سیاست های بهره گیری از انرژی و حفاظت زیست تدوین و تعریف کرد. به نحوی که با اجرای آن آثار سوء فرایندها و محصولات صنعتی بر انسان و محیط زیست به حداقل رسد.

Authors

سوسن اصغری

عضو هیئت علمی دانشگاه و هیئت مدیره انجمن متخصصین محیط زیست ایران