توصیف ویژگی های پیکرسنجی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی فوتسال دانشجویان ایران

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,209

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCST02_080

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1392

Abstract:

ارزیابی ویژگی های پیکری و فیزیولوژیکی همواره در برنامه ی مربیان و ارزیابی تیم های ورزشی قرار داشته است ) 1(. به نظر می-رسد شناخت ویژگی های هر رشته ورزشی و نهایتا انتخاب بازیکنان براساس این ویژگی هامی تواند نیل به موفقیت را در ورزش های مختلف تا حدود زیادی تضمین کند و فوتسال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فوتسال ورزشی تیمی است که بازیکنان آن، به علت طبیعت و ماهیت بازی، ویژگی های پیکری و ترکیببدنی ویژه ای دارند ) 2(. پاره ای از تحقیقات نیز ویژگی های پیکری، ترکیب بدنی و آمادگی زیست – حرکتی را در بازیکنان فوتسال مورد بررسی قرار داده اند با این وجود، اطلاعات پراکنده و محدود در یکی از ویژگی های پیکری،ترکیب بدنی، بیوانرژیک و زیست حرکتی را مورد بررسی قرار داده اند ) 4 ، 3 ، 2(. در ایران نیز تنها یک مطالعه این مهم را مورد ارزیابی قرار داده است که آن نیز مربوط به سال های دور می باشد ) 2(. بنابراین هدف از اجرای تحقیق حاضر، توصیف ویژگی های پیکرسنجی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی فوتسال دانشجویان ایران بوده است.

Authors

یعقوب شیری

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

حمید آقاعلی نژاد

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

محمد فشی

دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس