مطالعه اثرنوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,158

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH16_003

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1392

Abstract:

مقدمه و اهمیت موضوع: اخیرا بیودیزل به عنوان سوخت سبز و انرژی دوستدار محیط زیست توجه زیادی به خود جلب نموده و تلاشها در جهت بهینه سازی شرایط تولید بیودیزل از میکروجلبکها ادامه دارد . هدف از این مطالعه تعیین روش مناسب آبگیری و خشک نمودن زیست توده و انتخاب حلال آلی مناسب جهت استخراج لیپید از زیست توده است .مواد و روشها: پس از کشت نانوکلروپسیس اوکولاتا در محیط گیلاردF/2 و رسیدن میکروجلبک به انتهای فاز رشد ثابت، زیست توده جلبکی به وسیله سانتریفیوژ از محیط آبی جدا و به سه روش فور ، هوای آزاد و لیوفیلیزه خشک گردید. استخراج لیپید از تمامی نمونه های خشک شده، توسط دستگاه سوکسله و سه حلال دی اتیل اتر، ان هگزان وان پنتان انجام شد. کمیت و کیفیت لیپید استخراج شده در هر مرحله توسط گازکروماتوگرافی جرمی تعیین گردید.نتایج و بحث: در هر سه روش خشک کردن، اسید پالمیتیک و اسید پالمیتولئیک بطور معناداری بیشترین ترکیب اسید چرب میکروجلبک را تشکیل داده و مقدار اسید پالمیتیک در ترکیب اسید چرب استخراج شده توسط دی اتیل اتر به طور معناداری نسبت به دو حلال دیگر بیشتر است. میکروجلبک خشک شده در هوای آزاد و روش لیوفیلیزه که با حلال دی اتیل اتر استخراج لیپید از آن انجام شده بیشترین مقدار تری گلیسرید را دارد و به ترتیب برابر 72/76 و 03/75 درصد اسید چرب است .نتیجه گیری: استفاده از روش لیوفیلیزه جهت آبگیری و خشک نمودن زیست توده و همچنین دی اتیل اتر به عنوان حلال جهت استخراج لیپید از زیست توده نسبت به سایر روشهای مورد مطالعه در این تحقیق بازدهی بالاتری دارد و در تحقیقات مربوط به تولید بیودیزل از لیپید میکروجلبک کارایی بیشتری خواهد داشت.

Authors

محمد ملکوتیان

استاد مرکز تحقیقات بهداشت محیط وگروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

بهنام حاتمی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شیدوش دولتشاهی

اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت محیط وگروه بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

احمد رجبی زاده

اعضاءهیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت محیط وگروه بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان _ ...
 • Xin L, Hong-Ying H, Yu-Ping Z.Growth and lipid accumulation properties ...
 • Gouveia L, Oliveira A.Microalgae _ a raw materil for biofuels ...
 • Widjaja A, Chien C C, Ju Y H.Study of increasing ...
 • Tran H L, Hong S J, Lee C G.Evaluation of ...
 • Xue F .Zhang X, Luo H, Tan T.A new method ...
 • Lee J Y, Yoo C, Jun S Y, Ahn C ...
 • Wang C, Chen L, Rakesh B, Qin Y, Lv R. ...
 • Araujo G S, Matos L J E L, Fernandes J ...
 • Ryckebosch E, Muylaert K, Foubert I.Optimization of an analytical procedure ...
 • Huerlimann R, Rocky D N, Kirsten H.Growth, Lipid Content, Productivity, ...
 • Converti A, Casazza A A, Ortiz E Y, Perego P, ...
 • Srinivas R, Ochs C.Effect of UV-A Irradiance _ Lipid Accumulation ...
 • Uduman N, Qi Y, Danquah M K, Forde G M, ...
 • Tan T, Lu J, Nie K, Deng L, Wang F.Biodiesel ...
 • Arai S, Nakashima K, Tanino T, Ogino C, Kondo A, ...
 • Umdu E S, Tuncer M, Seker E _ Tran sesterification ...
 • Banerjee S, Hew W E, Khatoon H, Shariff M, Fatimah ...
 • Sen B, Koser M, Alp M, Erbas H.Studies _ growth ...
 • Xin L, Hong-Ying H, Jia Y, Yin-Hu W. Enhancemet effect ...
 • Mcnichol J, Macdougall K M, Melanson J E, Mcginn P ...
 • tran S es terific ation.Lipids _ 2012:1-13. ...
 • Durmaz Y.Vitamin E (d-tocopherol) production by the marine microalgae Nanno ...
 • Pal D, Khozin- Goldberg I, Cohen Z, Boussiba S.The effect ...
 • Griffiths M, Harrison S L.Lipid productivity as a key characteristic ...
 • Olofsson M, Lamela T, Nilsson E, Berge J P, Del ...
 • Hu H, Gao K.Response of Growth and Fatty Acid Compositions ...
 • Kleinschmid M, Mcmahon V A.Effect of Growth Temperature On the ...
 • Huang X, Huang Z, Wen W, Yan J.Effects of nitrogen ...
 • Abu-Rezq T, Al-Musallam L, A]-Shimmar J, Dias P.Optimum production conditions ...
 • Boselli E, velazco V, Fiorenza Caboni M, Lercker G.Pressurized liquid ...
 • Sandnes J M, Kallqvist T, Wenner D, Gislersd H R.Combined ...
 • Env ironmental Factors Under Elevated 2006;28(13):987-92. ...
 • نمایش کامل مراجع