CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعات اثرات تسکینی و ضد اضطرابی سه دسته فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیره قطبی عصاره گیاه سنبل الطیب (Valerian officinalis ) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی

عنوان مقاله: مطالعات اثرات تسکینی و ضد اضطرابی سه دسته فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیره قطبی عصاره گیاه سنبل الطیب (Valerian officinalis ) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی
شناسه ملی مقاله: MPSA01_220
منتشر شده در اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رضلیی - استاد گروه علوم بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، تبیرز ایران
علیرضا منادی - گروه میکروبیولوژیکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
غفور موسوی - گروه علوم بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی تبریز، ایران
سعید مهرنیا - دانش آموخته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه و هدف: Valerian officinalis گیاهی است که در فارسی به سنبل الطیب معروف است. 9 Aristolen-1-alpha-ol و Valerinic Acid از اجزای تشکیل دهنده عصاره این گیاه می باشند. مطالعات اخیر در محیط آزمایشگاه حاکی از مهار MAO بوسیله ترکیبات موجود در عصاره سنبل الطیب است اسید والرنیک موجود در این گیاه منجر به مهار باز جذب سروتونین، دوپامین و نوراپینقرین می شود. همچنین اجزای عصاره این گیاه به گیرنده های گابا و گیرنده های اوپیوئیدی سیگما اتصال می یابند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضد اضطرابی فراکسیون های قطبی، نیمه قطبی و غیرقطبی گیاه بومادران در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی می باشد. روش ها: در این روش از 30 سر موش رت نژاد ویستار در گروه های مختلف برای آزمون ها استفاده شد نیم ساعت قبل از آزمون سه فراکسیون قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی و دیازپام با دوز (1/2 mg/kg) و دی متیل سولفو کساید (DMSO) به عنوان دارونما با حجم برابر به صورت داخل صقاقی تزریق شد در آزمون بررسی اثرات تسکینی و پیش بیهوشی مدت Induction time و sleeping time بر حسب ثانیه با کورنوموتر ثبت شد و همچنین در آزمون بررسی اثر ضد اضطرابی تعداد ورود به بازوهای باز و بسته ثبت شد در آزمایش میله گردان (30 دقیقه پس از تزریق مواد) تاثیر عصاره گیاهان بر تعادل حرکتی در موش بررسی شد. یافته ها: نتایج به دست آمده بیانگر معنی دار خوب القا شده با کتامین و همچنین افزایش معنی دار مدت زمان سپری شده در بازوهای باز درگ روه های تیمار با دوز های فوق عصاره بود. (p<0.01 .) نتیجه گیری: با توجه به اثرات آرام بخشی و ضد اضطرابی این گیاهان نتایج نشان داد که فراکسیون قطبی در دوز 100mg/kg دارای اثرات تسکینی، پیش بیهوشی و ضد اضطرابی است.

کلمات کلیدی:
تسکینی، ضد اضطرابی، قطبی، نیمه قطبی، غیر قطبی، سنبل الطیب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/241594/