نانوبادی ها: بررسی ساختار، مزیت ها وکاربردهای آن ها

Publish Year:

1391

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

2,309

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PEJVAD-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

Abstract:

بررسی سیستم ایمنی وسازوبرگ آن درموجودات به غیر ازانسان میتواند همچون چراغی جهت پیشرفت تمام علوم زیستی مورداستفاده قرارگیرد انتی بادی شترسانان HCAbs واجدزیرکلاس های منحصربفردی درکلاس IgG,IgG2,IgG3 خود میباشد که فاقد زنجیره سبک است همچنین برخی ماهی ها نیز واجدچنین ساختاری درانتی بادی های خود هستند این ها درقسمت متغیر که به انتی ژن متصل میشود تنها واجددومن زنجیره سنگین VHH می باشنددرحالیکه درسایر موجودات این قسمت هترودایمر بوده و ترکیبی اززنجیره سبک و سنگین VL,VH می باشد و سطح هیدروفوبیک بری اتصال به آنتی ژن بوجود می اورند با بکارگیری مهندسی مولکولی این امکان راداریم که تغییرات شگرفی درساختارانتی بادی ها درجهت استفاده دراهداف گوناگون درمانی و تشخیصی بدهیم VHH ها به سادگی همانند پروتئین های نوترکیب تولید و به صورت انتی بادی هایه تک دومنی sdABs یانانوبادی هاقابلیت طراحی و بیان درمیکروارگانیسم ها رادارند VHH ها به دلیل اندازه کوچک درحدود نانو سادگی کلونینگ بیان بالا پایداری حلالیت بالا اختصاصی بودن وتشابه با زنجیره سنگین انتی بادی انسانی بردیگر اشکال انتی بادی ترجیح داده میشوند دراین مقاله درابتدا به بررسی ساختارواناتومی نانوبادی ها سپس مزیت های آن ها نسبت به انتی بادی های معمول ودرنهایت نحوه رایج تولید آنهارا شرح و درنهایت نیز گذری کوتاه به کاربردهای درمانی و تشخیص آزمایشگاهی آنها می پردازیم

Authors

محمدمهدیرنجبر
محمدمهدی رنجبر

دستیاردکترای تخصصی ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران عضو انجمن علمی دانشجویی ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

محمدملکان
محمد ملکان

دستیاردکترای تخصصی بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

محمدمهدیمیرآباد
محمدمهدی میرآباد

دستیاردکترای تخصصی بیماریهای درونی دامهای بزرگ دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران