CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر ابعاد شالوده گسترده در تعیین رفتار زمین‌های سخت با در نظر گرفتن مدل شاه کرمی

عنوان مقاله: تاثیر ابعاد شالوده گسترده در تعیین رفتار زمین‌های سخت با در نظر گرفتن مدل شاه کرمی
شناسه ملی مقاله: IRMC03_004
منتشر شده در سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران در سال 1386
مشخصات نویسندگان مقاله:

جهانگیر خزائی - دانشجوی دکتری مهندسی عمران - خاک و پی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدعبدالعظیم امیرشاه کرمی - استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

خلاصه مقاله:
تجربه وبررسی ها نشان می دهد که مدل سازی کلی رفتار مصالح ژئومکانیکی با روابط ریاضی بدلیل پیچیدگی ووابستگی رفتار مصالح بسیار مشکل است، بهمین دلیل کالیبره نمودن مدل و تعیین پارامترها برای بخشی از مسیر تنش ها (Stress- Path) ممکن است و فعلا همة مسیرهای تنش با هیچ مدلی بطورکامل قابل بررسی و تائید نیست ، لذا در طرحهای مهندسی ، مخصوصا " هنگامی که حجم محیط مورد مطالعه زیاد باشد لازم است که مسیر تنش ، محیط و کالیبراسیون همخوانی و هماهنگی داشته باشند . مدل و پارامترهای پی های کوچک ، بیشتر در حوزة برشی است و درپی های بزرگ ، بخش فشاری زمین بصورت فشاری ) ) Isotropic Compression زیاد می شود بهمین دلیل در اثر تغییر شکل و افزایش بار ، سختی زمین بیشتر می شود و رفتار زمین پساز ورود به ناحیه پلاستیک حالت سخت شونده (Hardening) دارد . بنابراین بازای یک کرنش ( مؤثر در ماتریس D معین با توجه به اینکه ابعاد شالوده چقدر باشد ، مقدار ماتریس رفتاری ) سختی متفاوت خواهد بود که این موضوع ناشی از تغییرات رفتار زمین در زیر شالوده با توجه به ابعاد و اندازه آن است . هدف این مطالعه بررسی تفاوت مدل های تحلیلی برای پی های بزرگ و کوچک روی زمین های سخت است . این تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار ANSYS انجام گرفته است

کلمات کلیدی:
Stress-Path،Size effect ، ماتریس سختی زمین، رفتار زمین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/24889/