پیش‌بینی تقاضای برق با استفاده از روش ترکیبی جدید

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 655
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC28_154

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1393

Abstract:

امروزه کاربرد روش‌های ترکیبی در پیش‌بینی‌های اقتصادی و همچنین انرژی افزایش یافته است. در این مقاله تقاضای برق در بخش صنعت با استفاده از دو روش الگوریتم ترکیبی انبوه ذرات و ژنتیک و الگوریتم انبوه ذرات و شاخص‌های اقتصادی قیمت برق، تولید برق، تولید ناخالص داخلی و تعداد مشترکین برق شبیه‌سازی شده است. بدین منظور از مدل‌های خطی و درجه دو و همچنین سری داده‌های 1370-1390 برای شبیه‌سازی تقاضای برق و از داده‌های 1390-1389 به منظور اعتبارسنجی مدل‌ها استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی کارایی و دقت زیاد مدل درجه دو الگوریتم ترکیبی و کارایی یکسان مدل خطی هر دو نوع الگوریتم در پیش‌بینی و شبیه‌سازی تقاضای برق است. همچنین تقاضای برق صنایع با استفاده از الگوریتم ترکیبی تا سال 1394 پیش‌بینی شده است

Keywords:

تقاضای برق , بخش صنعت , پیشبینی , الگوریتم ترکیبی PSO-GA الگوریتم PSO

Authors

مسعود اکبری

دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران

نادر مهرگان

دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا ایران، همدان

حسین صادقی سقدل

دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس ایران، تهران

محمود حقانی

دانشکده مدیریت و اقتصاد پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی ایران، تهران