ارزیابی عمق بهینه پرده آب بند سد آزادی به روش های تحلیلی و عددی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,700

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC03_153

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1385

Abstract:

به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی آبگیری روشهای مختلفی اتخاذ میشود که احداث پرده آببند یکی از این تدابیر محسوب میشود . مؤثرترین پارامتر پردة تزریق بر میزان نشت، عمق نفوذ پردة آببند میباشد . عمق بهینه پردة آببند با توجه به معیار آببندی و با استفاده از نتایج آزمایشهای نفوذپذیری انتخاب میشود . هرچند در این زمینه روابطی تجربی ارائه شده ولی نمیتوان در مورد هر سدی با شرایط متفاوت آن را بکار گرفت . بنابراین میزان تأثیر پردة تزریق در جهت کاهش میزان دبی نشت از پی سد و تعیین عمق بهینة آن را میتوان با تهیه مدلی از پی سد مورد بررسی قرار داد . در سد مخزنی آزادی با توجه به نتایج آزمایشات نفوذپذیری و شرایط زمین شناسی منطقه لزوم اجرای پردة آببند معلق پذیرفته شد . لذا عمق بهینه و میزان تأثیر این پردة آب بند بر کاهش نشت از پی و تکیه گاههای سد با تهیة مدلی از پی سد مورد بررسی قرارگرفت . عمق بهینة پردة آببند از روش تحلیلی Fragment تعیین و نتایج با روش عددی ( نرم افزار (ANSYS مقایسه گردید . در مدلهای ساخته شده میزان نشت آب از پی سد برای اعماق مختلف پردة آببند محاسبه و عمق بهینة پردة آببند برای دو جناح چپ و راست سد پیشنهاد گردید .

Authors

کامران گشتاسبی

عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

داراب رئیسی

دکترای مکانیک سنگ، شرکت مهندسین مشاور آبدانفراز

علی لنگری

کارشناس ارشد مکانیک سنگ

محمود بهنیا

دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Houlsby, A.C.; Construction and Design of Cement Grouting, John Wiley ...
  • Ewert, F.K.; Permeability & groutability and grouting of rocks related ...
  • EM 1110-2-1901, Seepage Control in Earth Foundations, Chapter 9, USBR ...
  • Harr, M.E.; Groumwater and Seepage, Mc Graw Hill, New York, ...
  • Jacques, W.Delleur.; The handbook of groundwater enginering, Springer, 1999 ...
  • Kutzner, C.;, Grouting of Rock and Soil, published by A.A. ...
  • نمایش کامل مراجع