ارزیابی دقت روش های رایج برآورد پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: شیراز)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,140

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICESE01_005

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1393

Abstract:

با توجه به این که تهیه و ایجاد وسایل اندازه گیری این پارامتر بسیار پرهزینه است، تاکنون مدل های متعددی جهت برآورد آن در اقلیم های مختلف توسط محققان، پیشنهاد شده است که در میان آنها مدل آنگستروم از بقیه مدل ها رایج تر است. در این راستا، پارامترهای هواشناسی روزانه برای یک دوره 10 ساله (1992 1982) گردآوری وبه عنوان ورودی به مدل شبکه عصبی انتخاب شد. در این پژوهش، از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تابش خورشیدی کل رسیده استفاده شد و یافته های برآمده از آن با یافته های مدل آنگستروم به منزله یکی از فراگیر ترین روش های برآورد تابش خورشیدی مقایسه مورد سنجش قرار گرفت. چهار معیار آماری جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطای اریب (MBE)، معیار t و ضریب تبیین (R2) استفاده شد. نتایج نشان داد که بهترین نتیجه مدل با ساختار، 5 نرون در لایه پنهان، تابع آموزش لونبرگ-مارکوارت و تابع انتقال لوگ سیگموئید و با الگوریتم پس انتشار خطا به عنوان ساختار بهینه با R2 (8/0) و RMSE (09/0) است. مقایسه خروجی های شبکه عصبی با خروجی های مدل آنگستروم و داده های اندازه گیری شده، نشانگر برتری معنی دار مدل شبکه عصبی نسبت به روش آنگستروم است. برای برآورد تابش کل خورشیدی، روش ANN پیشنهادی می تواند جایگزین خوبی برای روش هایی مانند مدل آنگستروم باشد.

Keywords:

تابش خورشیدی کل شبکه عصبی مصنوعی – شیراز - مدل آنگستروم

Authors

فهیمه شیرشاهی

دانشجوی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مریم عزیزآبادی فراهانی

دانشجوی بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

حسین بابازاده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فریدون کاوه

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • _ کمالی غ.، و مرادی ا، (1383)، "تابش خورشیدی، اصول ...
 • معینی س. جوادی ش. کوکبی م. دهقان منشادی م. 1389. ...
 • Chen, R., K. Resi, J. Yang, S. Lu and W. ...
 • El-Metwally, M. (2005). "Sunshine and global solar radiation estimation at ...
 • Menges, H. O., Erekin, C., and Sonmete, M. H. (2006). ...
 • Winslow, J. C., Hunt, E. R., and Piper, S.C., (2001), ...
 • Sabbagh J and Sayigh AAM Al-Salam EMA. (1977), "Estimation of ...
 • Paltridge G.W and Proctor D. (1976). "Monthly mean solar radiation ...
 • Daneshyar M. (1978). "Solar radiation statistics for Iran". Sol Energy ...
 • Yaghoubi M. A. and Sabzevari A.(1996). "Further data on solar ...
 • Jafarpur K. and Yaghoubi M. A. (1989). "Solar radiation for ...
 • Sabziparvar A. and Shetaee) (2007). "Estimation of global Solar radiation ...
 • Tymvios, F. S., Jacovides, C. P., Michaelides, S. C., and ...
 • Jacovides C.P 1997. "Reply to comment on statistical procedures for ...
 • نمایش کامل مراجع