ارزیابی اثر شاخص های فیزیولوژی و مورفولوژیکی بر مقاومت به تنش شوری در 6 رقم کلزا (Brassica napus)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 665

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF01_0336

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1393

Abstract:

این مطالعه جهت تعیین مقاوم ترین ژنوتیپ کلزا در شرایط تنش شوری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته شد.فاکتور مورد مطالعه در چهار سطح صفر،300،200،100 میلی مولار بر روی شش رقم کلزا شامل (308 Hrola_Kimberlei Hyola 401 RGS 003 RGS- 3006_Hrola 60) مورد بررسی قرار گرفت نتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول گیاهچه ، طول ریشه چه، سرعت جوانه زنی، قدرت رویشی، وزن خشک گیاهچه و وزن خشک ریشه چه با افزایش سطح شوری به طور بسیار معنی داری کاهش یافت ، ولی حساسیت این اجزاء متفاوت بود.در بین اجزاء، درصد جوانه زنی متحمل ترین جزء به تنش شوری و حساسترین اجزاء طول ریشه چه و طول گیاه چه بودند . شوری به طورمعنی داری مولفه های جوانه زنی (درصد، سرعت جوانه زنی) و رشد گیاهچه(طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و وزن خشک گیاهچه) کلزا را تحت تأثیر قرار می دهد . نتایج تجزیه نشان داد که در بین ارقام مورد مطالعه رقم 3006-RGS حساسترین و رقم RGS003 و Hyola401 مقاومترین نسبت به شوری در مرحله جوانه زنی هستند ارقام Kimberlei و Hrola60 دارای حساسیت کمتری بودند تجزیه کلاستر به روش وارد ارقام را به سه گروه تقسیم نمود بطوریکه ارقام (Hrola60 و RGS-3006) در گروه اول ، ارقام Hyola401 _Kimberlei و Hrola308 در گروه بعدی و رقم RGS 003 به تنهایی در گروه سوم قرار گرفت و این موضوع نتایج قبلی آزمایش را تأیید می کند از این گروه بندی در اصلاح نباتات برای تعیین والدین مناسب به منظور دورگه گیری استفاده می شود از آنجایی که افراد هر گروه دارای خصوصیات تقریباً یکسانی هستند بنابراین پیشنهاد می گردد که از ژنوتیپ هایی که در گروههای مختلف بوده و تکمیل کننده صفات زراعی یکدیگر هستند برای تلاقی استفاده شود.

Authors

فاطمه مصری

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه پیام نور واحد زاهدان

احمد مهربان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکرم قادری، فرشید، سراله گالشی، سلیم فرزانه و ابراهیم زینلی، ...
 • امین پور، .وم.جعفرآقایی، 1377 _ بررسی اثر تنش شوری در ...
 • باقری کاظم آباد، ع .، غ . سرمدنیا و ش ...
 • زینلی، ابراهیم، افشین سلطانی و سراله گالشی :181 : « ...
 • _ : « راهنمای تحمل گیاهان به شوری»؛ انتشارات جهاد ...
 • رحیمی تنها، ح .، مجیدی، ا .و م . شهبازی؛ ...
 • سرمد نیا، غ ؛ 133؛ « اهمیت تنش های محیطی ...
 • شکاری، ف.، رحیم زاده خوئی، ف .ولیزاده، م . آلیاری ...
 • گلدانی، م . ن .لطیفی.1376؛ « بررسی اثر سطوح شوری ...
 • ناصری، فرشته ؛ 1375؛ _ دانه های روغنی »، انتشارات ...
 • 1. Agrawal, R.L. 1991.Seed Technology. Oxford & IBH.Pablishing 258 pp. ...
 • Bernstein, L, & H.E.Hayward. 1 958.Physiology of salt tolerance .Annu ...
 • Ejaz rasll, A.W. & a.Rehman Rao. 1 997 .Germination responses ...
 • Flower .J.L.(1 991).Interaction of Salinity and temperature on the Germination ...
 • Flowers, T.J. , P.F.Troke and A.R.Ye. .1997.the mechanism of Salt ...
 • Greenway, H, and R.Munns.1980 Mechanisms of Salt tolerance in non ...
 • .Gul .B, and D.j. Weber .1999 .Effect of salinity , ...
 • Huang, J. &, R.E.Redman. 1995.Salt tolerance of hordeum and brassica ...
 • Leidi , E _ O .R.Nogales, & S.H.Lips. 1991Effect of ...
 • Munns , R .and A .Termaat ; (1986) ; _ ...
 • Pearson.G.A ;A.D.Ayers, & D.L.Eberhar. 1966.Relative salt tolerance of rice during ...
 • Reggiani , R, S.Bozo and A.Bertan :(1995);"The Effect of salinity ...
 • Rehman, P.J. _ C _ Harris, W. F.Bourne, & J.Whkin. ...
 • Rogers, M.E _ Noble, G.M.halloram, and E.Nicolas. 1995.The effect of ...
 • نمایش کامل مراجع