بررسی بافت شناختی وضعیت خوشه های اسپرمی بالغ در زالوی طبی Hirudo orientalis در ماههای اردیبهشت، تیر و آبان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 819

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFAAI01_099

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1393

Abstract:

هدف از مطالعه اخیر بررسی وضعیت خوشه های اسپرمی بالغ در زالوی طبی Hirudo orientalis در ماههای اردیبهشت، تیر و آبان است. برای این منظور تعداد 20 نمونه از افراد جمعیت گونه H.orientalis در هر کدام از ماههای اردیبهشت، تیر و آبان از سطح سه آب بند واقع در روستای ایمر شهرستان گنبد کاووس جمع آوری شدند. نمونه ها بلافاصله پس از انتقال به آزمایشگاه توسط مطالعات بافت شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تهیه برش های 5 میکرومتری سریال به کمک میکروتوم و رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین، هر یک از مراحل مختلف در خوشه های اسپرمی به همراه تعداد کل خوشه های اسپرمی شمارش شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که در اردیبهشت ماه تنها خوشه های اسپرمی مراحل یک و دو در کیسه بیضه زالوهای جمع آوری شده قابل مشاهده هستند. در حالی که در تیرماه و آبان ماه تمام مراحل خوشه ای در کیسه بیضه قابل مشاهده است و بیشترین نسبت تعداد خوشه های اسپرمی بالغ به خوشه های اسپرمی نابالغ نیز در تیرماه مشاهده شد. از آنجا که در زالوها تولیدمثل با افزایش دمای آب تحریک می شود پیشنهاد می شود که این افزایش نسبت تعداد خوشه های اسپرمی بالغ به خوشه های اسپرمی نابالغ در تیرماه با آماده شدن آنها برای تولید مثل در فصول گرم سال ارتباط دارد. در این مطالعه در فصل زمستان به دلیل به خواب رفتن زالوها هیچ نمونه ای یافت نشد.

Authors

محمدکاظم گنجوی

دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری

ناصر مهدوی شهری

استاد گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرشته قاسم زاده

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

محمدعلی شریعت زاده

دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اراک