تحلیل انتقال حرات و تنش در بار گذاری ناگهانی به شیوه Transtinite Elements

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,546

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_284

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

Abstract:

در این مقاله، روش Transfinite Elements برای حل مسأله ترموالاستیسیته نوع اول Danilovskaya بکار گرفته میشود . تحلیل برای معادلات تئوری کلاسیک ترموالاستیسیته کوپل انجام میگیرد . معادلات حوزه زمان با تبدیل لاپلاس به حوزه فرکانسی منتقل شده و با اعمال FEM روی آنها مقادیر گرهی در حوزه تبدیل یافته حاصل میگردد . به کمک تبدیل معکوس، نتایج به حوزه زمان منتقل میشود . در انتها ضمن مقایسه نتایج با مراجع دیگر، آنها را مورد بحث قرار میدهیم

Keywords:

ترموالاستیسیته کوپل -Transfinite Elements تبدیل لاپلاس

Authors

محمد شرعیات

استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - گروه طرا

علیرضا عسکری

کارشناس ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - گروه