شناسایی و رتبه بندی مهم ترین چالش های قراردادهای سه عاملی در پروژه های راه سازی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,232

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTURE01_489

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1393

Abstract:

یکی از عوامل بسیار موثر در عدم موفقیت پروژ] ها فرآیند نامناسب برگزاری مناقصه و در نتیجه عدم انخاب مناسب عوامل درگیر در پروژه ها می باشد هدف از این تحقیق شناسایی مهم ترین چاش های موجود در فرآیند برگزاری مناقصه در قراردادهای سه عاملی پروژه های راه سازی و رتبه بندی چالش های شناسایی شده بر اساس میزان تاثیر آنها می باشد جامعه آماری در این تحقیق شامل 3 عنصر اصلی قراردادهای سه عاملی یعنی کارفرما، شرکت های مشاور و شرکت های پیمانکار در زمینه راه می باشد جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است روش گردآوری داده ها شامل روش کتابخانه ای و میداین بوده است و ابزار مورد استفاده در روش میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه بوده است برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل آماری توصیفی و تحلیل آماری استنباطی استفاده شده است در آمار توصیفی از ابزارهایی مانند میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون آمار t-student تک نمونه ای جهت بررسی صحت فرضیات استفاده شده است و ابزار مورد استفاده در این تحقیق برای انجام تحلیل های آماری نرم افزار SPSS می باشد. مطابق نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها تاثیرگذاری بالای 20 چالش از بین 50 چالش شنایایی شده در پرسشنامه با قدرت تایید شد در کنار ازمون فرضیه ها، رتبه بندی چالش ها در هر یک از مراحل قبل، هنگام و بعد از برگزاری مناقصه به صورت جداگانه انجام شد که به ترتیب تعجیل در برگزاری مناقصه قبل از کامل بودن نقشه ها، شرح کار و تامین مالی پروژ] عدم توجه کافی به توان مالی پیمانکاران وجود تورم و افزایش چشمگیر قیمت مصالح و مواد در بازار و یا کمیابی آنها به عنوان تاثیرگذار ترین چالش در هر مرحله انتخاب شدند.

Authors

محمد وحیدی

فارغ التحصیل مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

محمود هریسچیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عباس اکبرپور نیک قلب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیم نژاد، سعدالله. و کرمی راد، علی. (1387). مدلی جهت ...
 • پاشاپور، بهزاد. (1389). نقد و بررسی قانون مناقصات و آیین ...
 • خاوری نژاد، محمد مهدی. (1390). ارزیابی شاخص های پیش صلاحیت ...
 • رزمی، جعفر؛ حاله، حسن. و مشکین فام، سعید. (1386). طراحی ...
 • Alarcon, LF. & Mourgues, C. (2002). Performance modeling for contractor ...
 • American Society of Civil Engineers (ASCE). (2000). Quality in the ...
 • Baloi, D. & Price, A. D. F. (2003). Modleling glohal ...
 • Banki, M. T; Esmaeeli, B. & Ravanshadnia, M. (2008). The ...
 • Hatush, Z. & Skitmore, M. (1997). Evaluating contractor pre qualification ...
 • Hatush, Z. & Skitmore, M. (1998). Contractor selection using multi-criteria ...
 • Jaskowski, P; Biruk, S. & Bucon, R. (2010). Assessing contractor ...
 • Mahdi, IM; Riley; Mike, J; Fereig; sami, M. & Alex, ...
 • Waara, F. & Brochner, J. (2006). Price and nonprice criteria ...
 • نمایش کامل مراجع