بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 922

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAU01_0703

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

Abstract:

پلهای قوسی بنایی به تعداد زیادی در شبکه راهآهن کشور وجود دارند. برای ارزیابی مقاومت باقیمانده این پلها با توجه به رفتار پیچیده این سازهها نیاز به آزمایشهای بارگذاری است. از آنجایی که به علت تعدد این پلها امکان انجامآزمایشهای بارگذاری نیست، بنابراین برای ارزیابی این پلها نیار به مدلسازی دقیق آنها میباشد. برای اینکه بتوان رفتار این پلها را بهم مربوط کرد پاراماترهای زیادی وجود دارند که مهمترین آنها عبارتند از: اثر تعداد دهانه، اثر طول دهانه واثر سختی مصالح. آزمایش بارگذاری بر روی پل کیلومتر 22 راه آهن قدیم تهران قم که یک پل قوسی بتنی غیرمسلح – با پنج دهانه شش متری است، مشخصات مهمی را به نمایش گذاشته است که عبارت است. باتوجه به اینکه تعداد دهانه در این سازهها بر ظرفیت باربری پل اثر مستقیمی دارد، در این مقاله سعی شده است با استفاده از نرمافزار اجزاء محدودانسیس، اثر تعداد دهانه بر مقاومت تسلیم این پل بررسی کرد. نتایج نشان میدهد که رفتار پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با یک دهانه کاملاً متفاوت با پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با تعداد دهانههای بیشتر از یک است. همچنین نتایج نشانمیدهد که که در پلهای قوسی بتنی که بیش از یک دهنه دارند با افزایش قوسها مقاومت تسلیم کاهش و جابهجایی در کلید قوس افزایش مییابد

Keywords:

پلهای قوسی بتنی غیرمسلح , مدل اجزاء محدود , اثر تعداد دهانه , مقاومت تسلیم پلهای قوسی

Authors

مهدی یزدانی

دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه تربیت مدرس،

محمدصادق معرفت

استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • معرفت، م. ص. عطای‌ی، ش. قهرمانی گرگری، . آزمای‌ش استاتی‌ک ...
 • معرفت، م. ص. ی‌زدانی. پیش‌بینی مقاومت تسلیم و مقاومت نهایی ...
 • معرفت، م. ص. ی‌زدانی. عطای‌ی، ش. برآورد مقاومت نهایی یک ...
 • Page J. Masonry Arch bridges. TRL state of the art ...
 • Lourenco P.B Analysis of Historical Construction: From Thrust-Line to Advanced ...
 • Fanning P. J, Boothby T. E. Three -Dimensional Modeling And ...
 • Brencich A, Sabia D. Experimental Identification of A Multi-Span Masonry ...
 • Melbourne C, Gilbrt, M. The Behaviour of Multiring Brickwork Arch ...
 • International Conference _ Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development ...
 • Melbourme C, Walker P. Load Tests To Collapse of Model ...
 • Melbourne C, Gilbrt M. Wagstaff M. the collapse behavior of ...
 • Royles R, Hendry A. W. Model Tests _ Masonry Arches. ...
 • Bayraktar A, Althnisik A. C, Birinci F, Sevim B, Turker ...
 • Pela L, Aprile A, Benedetti A. Seismic Assessment of Masonry ...
 • Marefat M. S, Ghahremani -Gargary E, Ataei S. Load Test ...
 • نمایش کامل مراجع